Konya Mutfak Kültürü

Ümit SORMAZ

Konya yemek kültürü hem Selçuklu saraylarının, Mevlevi adetlerinin hem de Osmanlı mutfak kültürürün etkisi ile şekillenmiştir. Konya mutfağı Türkiye genelinde tanınan ve beğenilen önemli mutfaklardan biridir. OIdukça geniş bir alan üzerinde bulunan şehirde farklı bölgelerde oldukça farklı lezzetler mutfak kültürüne katkı sağlamıştır. Ova ve dağ köyleri arasındaki farklılıklar mutfağa da yansımakta ve Konya yemek kültürürün zengin ve çeşitli olmasını sağlamıştır. Hem bozkırın etkileri hem Toroların muhteşem doğası ve bu iki farklı bölgenin birbirinden etkilenmesi Konya'nın bir ucundan diğerine farklı ve özel yemek kültürlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bu eser, Konya yemek kültürü ve Konya mutfağının gelecek nesillere taşınmasına katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Konya Mutfak Kültürü
ISBN : 978-605-4988-37-2
Yazar : Ümit SORMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Mat Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 21x24,5
Sayfa Sayısı : 118
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selefilik
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
The Rise Of Populism
Mevlana ve İslam
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Kurumlarda Değerler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hile ve İç Denetim
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Mutfak Kültürü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri