Yöresel Çorba Tarifleri

Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ

Yöresel ürünler ve lezzetlere dönüşün popüler olduğu günümüz mutfak trendinde kitle iletişim araçları ve internet kullanıcılarının yöresel yemekleri çeşitlendirmek veya geliştirmek amacıyla özünü bozması veya yemeklere kendi yorumlarını katmak istemeleri nedeniyle reçetelere müdahele ederek değiştirmeleri, yöresel yemeklerin sahip olduğu yöreye ait özellikleri ile yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. bu araştırma, Türk mutfağında önemli bir yer tutan yöresel çorbaların standartlaştırılarak gerçek tariflerin korunması ve yaygınlarştırılması amacıyla yürütülmüş 81  ilimizden 81 yöresel çorba tarfilerinin yer aldığı bir çalışmadır.


Kitap Adı : Yöresel Çorba Tarifleri
ISBN : 978-605-4988-34-1
Yazar : Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x15
Sayfa Sayısı : 178
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eşrefoğulları Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe