Yöresel Çorba Tarifleri

Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ

Yöresel ürünler ve lezzetlere dönüşün popüler olduğu günümüz mutfak trendinde kitle iletişim araçları ve internet kullanıcılarının yöresel yemekleri çeşitlendirmek veya geliştirmek amacıyla özünü bozması veya yemeklere kendi yorumlarını katmak istemeleri nedeniyle reçetelere müdahele ederek değiştirmeleri, yöresel yemeklerin sahip olduğu yöreye ait özellikleri ile yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. bu araştırma, Türk mutfağında önemli bir yer tutan yöresel çorbaların standartlaştırılarak gerçek tariflerin korunması ve yaygınlarştırılması amacıyla yürütülmüş 81  ilimizden 81 yöresel çorba tarfilerinin yer aldığı bir çalışmadır.


Kitap Adı : Yöresel Çorba Tarifleri
ISBN : 978-605-4988-34-1
Yazar : Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x15
Sayfa Sayısı : 178
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Eğitim Araştırmaları 2022
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İstihbarat Araştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslamofobi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI ARAPÇA
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Medya Tartışmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Karamanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm