Yöresel Çorba Tarifleri

Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ

Yöresel ürünler ve lezzetlere dönüşün popüler olduğu günümüz mutfak trendinde kitle iletişim araçları ve internet kullanıcılarının yöresel yemekleri çeşitlendirmek veya geliştirmek amacıyla özünü bozması veya yemeklere kendi yorumlarını katmak istemeleri nedeniyle reçetelere müdahele ederek değiştirmeleri, yöresel yemeklerin sahip olduğu yöreye ait özellikleri ile yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. bu araştırma, Türk mutfağında önemli bir yer tutan yöresel çorbaların standartlaştırılarak gerçek tariflerin korunması ve yaygınlarştırılması amacıyla yürütülmüş 81  ilimizden 81 yöresel çorba tarfilerinin yer aldığı bir çalışmadır.


Nom du livre : Yöresel Çorba Tarifleri
ISBN : 978-605-4988-34-1
Auteur : Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 20x15
Nombre de Pages : 178
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kamus-ı Teşrih
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mevlana ve İslam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İstihbarat Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Selefilik
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İslamofobi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Mutfak Kültürü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Hile ve İç Denetim
Kurumlarda Değerler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medıcal and Aromatıc Plants
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kürt Tarihi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI BELAGAT
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Eğitimde Dijitalleşme
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eşrefoğulları Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri