Eşrefoğulları Kitabı

Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.

 


Kitap Adı : Eşrefoğulları Kitabı
ISBN : 978-605-4988-32-7
Yazar : Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 702
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Mutfak Kültürü
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medya Tartışmaları
Hile ve İç Denetim
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 2
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
The Rise Of Populism
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve Yönetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Dondurma ve Sorbe
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Karamanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Şehir ve Âlimleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Armağan Kültürü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kürt Tarihi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)