Göç, Yoksulluk ve İstihdam

Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ

2011 Mart ayından bu yana süregelen Suriye savaşının getirdiği göç Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Ortadoğu'dan, Afrika'dan ve Uzak Doğu Asya'dan zengin bölgelere göç etme talebi, dünya genelinde etkiler doğuran bir uluslararası ekonomi politik sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde tema olarak "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" konusu seçilmiştir. Bu kavramlar akademik dünya ve iş çevresi ile birlikte tartışıldğı kongreye ait bildirilerin kitaplaştırılmasıyla değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.


Nom du livre : Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ISBN : 978-605-4988-33-4
Auteur : Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 1126
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Eğitim Araştırmaları 2022
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
HIVAR VADİH
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
MUTUN VADİHA 1
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Karamanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yöresel Çorba Tarifleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hile ve İç Denetim
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selefilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2