Göç, Yoksulluk ve İstihdam

Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ

2011 Mart ayından bu yana süregelen Suriye savaşının getirdiği göç Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesidir. Ortadoğu'dan, Afrika'dan ve Uzak Doğu Asya'dan zengin bölgelere göç etme talebi, dünya genelinde etkiler doğuran bir uluslararası ekonomi politik sorun olarak görülmektedir. Bu anlamda Üniversitemiz tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'nde tema olarak "Göç, Yoksulluk ve İstihdam" konusu seçilmiştir. Bu kavramlar akademik dünya ve iş çevresi ile birlikte tartışıldğı kongreye ait bildirilerin kitaplaştırılmasıyla değerli okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.


Kitap Adı : Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ISBN : 978-605-4988-33-4
Yazar : Ahmet DİKEN, Abdulkadir BULUŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 1126
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Turizm Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları