Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)

Saffet YURTSEVER

Konya Sivil Toplum Hareketi 25 yıldır aktif olarak devam etmektedir. Önce Rahmet Buluşmaları olarak aşlamış olan bu hareket daha sonra Ufuk Turu Toplantıları şeklinde devam etmektedir. On üçüncüsü 2016 yılında Kosova'da yapılmış olup bu etkinliğin kitaplaştırılması üniversitemiz tarafından yapılmıştır. 


Nom du livre : Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ISBN : 978-605-4988-16-7
Auteur : Saffet YURTSEVER
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 174
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Hegemonya Karşı Hegemonya
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Armağan Kültürü
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sâhib Ata Araştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve Yönetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 1
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
The Rise Of Populism
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme