Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)

Saffet YURTSEVER

Konya Sivil Toplum Hareketi 25 yıldır aktif olarak devam etmektedir. Önce Rahmet Buluşmaları olarak aşlamış olan bu hareket daha sonra Ufuk Turu Toplantıları şeklinde devam etmektedir. On üçüncüsü 2016 yılında Kosova'da yapılmış olup bu etkinliğin kitaplaştırılması üniversitemiz tarafından yapılmıştır. 


Kitap Adı : Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ISBN : 978-605-4988-16-7
Yazar : Saffet YURTSEVER
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 174
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Ramazanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitim Araştırmaları 2022
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Armağan Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dondurma ve Sorbe
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selefilik
HIVAR VADİH
Sâhib Ata Araştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
Mevlana ve İslam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SARF BİLGİSİ
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sosyal Yaşam ve Kadın
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri