Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)

Saffet YURTSEVER

Konya Sivil Toplum Hareketi 25 yıldır aktif olarak devam etmektedir. Önce Rahmet Buluşmaları olarak aşlamış olan bu hareket daha sonra Ufuk Turu Toplantıları şeklinde devam etmektedir. On üçüncüsü 2016 yılında Kosova'da yapılmış olup bu etkinliğin kitaplaştırılması üniversitemiz tarafından yapılmıştır. 


Kitap Adı : Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ISBN : 978-605-4988-16-7
Yazar : Saffet YURTSEVER
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 174
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Eşrefoğulları Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ramazanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme ve Yönetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Karamanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kamus-ı Teşrih
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
HIVAR VADİH
Armağan Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları