Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu

Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ

Yirmiyi aşkın şehrimizde Türk Hikâyeciliği'nin yaşayan  en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’yu okuyan öğrencilerimizle birlikte, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya’da “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” başlığı altında büyük çaplı bir program düzenledik. Üç gün süren bu programda 21 şehirden 92 konuşmacı öğrencimiz, Mustafa Kutlu okumalarının sonucunda elde ettikleri birikimleri 23 farklı merkezde sunma imkânı elde ettiler. Bu program, belki de ülkemizde hâlihazırda hayatta olan bir yazar hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı etkinlikti.

Elinizdeki bu kitapta 92 öğrencimizin o tarihlerde yapılan panellerde sundukları metinleri var. Böylece Anadolu Mektebi çatısı altında okuma yapan öğrencilerimizin “okuma”, “yazma”, “yazdıklarını anlatma”, “yazdıklarının bir kitapta basılması” gibi dört farklı ve değerli tecrübeleri de elde ettiklerine şahit oluyoruz.


Kitap Adı : Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ISBN : 978-605-4988-24-2
Yazar : Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : İvory
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selefilik
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Mutfak Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Dondurma ve Sorbe
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yöresel Çorba Tarifleri
Eşrefoğulları Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
İstihbarat Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı