Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu

Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ

Yirmiyi aşkın şehrimizde Türk Hikâyeciliği'nin yaşayan  en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’yu okuyan öğrencilerimizle birlikte, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya’da “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” başlığı altında büyük çaplı bir program düzenledik. Üç gün süren bu programda 21 şehirden 92 konuşmacı öğrencimiz, Mustafa Kutlu okumalarının sonucunda elde ettikleri birikimleri 23 farklı merkezde sunma imkânı elde ettiler. Bu program, belki de ülkemizde hâlihazırda hayatta olan bir yazar hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı etkinlikti.

Elinizdeki bu kitapta 92 öğrencimizin o tarihlerde yapılan panellerde sundukları metinleri var. Böylece Anadolu Mektebi çatısı altında okuma yapan öğrencilerimizin “okuma”, “yazma”, “yazdıklarını anlatma”, “yazdıklarının bir kitapta basılması” gibi dört farklı ve değerli tecrübeleri de elde ettiklerine şahit oluyoruz.


Kitap Adı : Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ISBN : 978-605-4988-24-2
Yazar : Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : İvory
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Konya Turizm Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI BELAGAT
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Konya Mutfak Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ