Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu

Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ

Yirmiyi aşkın şehrimizde Türk Hikâyeciliği'nin yaşayan  en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’yu okuyan öğrencilerimizle birlikte, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya’da “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” başlığı altında büyük çaplı bir program düzenledik. Üç gün süren bu programda 21 şehirden 92 konuşmacı öğrencimiz, Mustafa Kutlu okumalarının sonucunda elde ettikleri birikimleri 23 farklı merkezde sunma imkânı elde ettiler. Bu program, belki de ülkemizde hâlihazırda hayatta olan bir yazar hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı etkinlikti.

Elinizdeki bu kitapta 92 öğrencimizin o tarihlerde yapılan panellerde sundukları metinleri var. Böylece Anadolu Mektebi çatısı altında okuma yapan öğrencilerimizin “okuma”, “yazma”, “yazdıklarını anlatma”, “yazdıklarının bir kitapta basılması” gibi dört farklı ve değerli tecrübeleri de elde ettiklerine şahit oluyoruz.


Kitap Adı : Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ISBN : 978-605-4988-24-2
Yazar : Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : İvory
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İslamofobi
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
HIVAR VADİH
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI ARAPÇA
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Ramazanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın