Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu

Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ

Yirmiyi aşkın şehrimizde Türk Hikâyeciliği'nin yaşayan  en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’yu okuyan öğrencilerimizle birlikte, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya’da “Hikâyemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu” başlığı altında büyük çaplı bir program düzenledik. Üç gün süren bu programda 21 şehirden 92 konuşmacı öğrencimiz, Mustafa Kutlu okumalarının sonucunda elde ettikleri birikimleri 23 farklı merkezde sunma imkânı elde ettiler. Bu program, belki de ülkemizde hâlihazırda hayatta olan bir yazar hakkında şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı etkinlikti.

Elinizdeki bu kitapta 92 öğrencimizin o tarihlerde yapılan panellerde sundukları metinleri var. Böylece Anadolu Mektebi çatısı altında okuma yapan öğrencilerimizin “okuma”, “yazma”, “yazdıklarını anlatma”, “yazdıklarının bir kitapta basılması” gibi dört farklı ve değerli tecrübeleri de elde ettiklerine şahit oluyoruz.


Nom du livre : Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ISBN : 978-605-4988-24-2
Auteur : Abdullah ATICIGİL, Atilla YARAMIŞ
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : İvory
Couvercle : Sıvama Cilt
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 470
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kürt Tarihi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Armağan Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medya Tartışmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dondurma ve Sorbe
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI BELAGAT
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
MUTUN VADİHA 2
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kurumlarda Değerler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
HIVAR VADİH
Karamanoğulları Beyliği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 1
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları-2023
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hile ve İç Denetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi