Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Nom du livre : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Auteur : Çeviri: Nazmi Zengin
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 80 gr 1. Hamur
Couvercle : 350 gr Bristol Mat Selefon
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Nombre de Pages : 553
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sâhib Ata Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
HIVAR VADİH
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları 2022
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kürt Tarihi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İslamofobi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
Karamanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uygulamalı Hayvan Islahı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
The Rise Of Populism
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eşrefoğulları Kitabı