Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Kitap Adı : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Yazar : Çeviri: Nazmi Zengin
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 16,5 cm
Sayfa Sayısı : 553
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kamus-ı Teşrih
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dondurma ve Sorbe
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Eşrefoğulları Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Mutfak Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm