Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Kitap Adı : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Yazar : Çeviri: Nazmi Zengin
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 16,5 cm
Sayfa Sayısı : 553
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kamus-ı Teşrih
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları 2022
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medya Tartışmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kurumlarda Değerler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
The Rise Of Populism
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hile ve İç Denetim
Sâhib Ata Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Eğitimde Dijitalleşme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Armağan Kültürü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SARF BİLGİSİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eşrefoğulları Kitabı
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem