Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi

Çeviri: Nazmi Zengin

Üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve kendini topluma karşı sorumlu hisseden herkes, bireylerin çevre ve toplum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi için aktif çaba göstermesi gerektiği inancındayız. Özellikle de Tıp Fakültesini bitirip ülkenin farklı coğrafyalarında toplumun farklı kesimlerine sağlık hizmeti vermek üzere yetiştirilen genç hekimlere toplum ve çevre sağlığı konusunda önemli görevler düştüğü kanaatindeyiz. Çevre Sağlığı Rehberi bu konuda başucu kaynağı olacaktır.


Kitap Adı : Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ISBN : 978-605-5404-01-7
Yazar : Çeviri: Nazmi Zengin
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 16,5 cm
Sayfa Sayısı : 553
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijitalleşme ve Yönetim
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selefilik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kürt Tarihi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uygulamalı Hayvan Islahı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları 2022
İstihbarat Araştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sâhib Ata Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu