Doğumunun 90. yılında Erbakan

Mahmut Hakkı AKIN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan yakın dönem tarihinin en renkli ve en pozitif şahsiyeti olarak milletimize hizmet etmiş, sadece parlak siyasi kimliğiyle değil, başarılı bilim insanlığı ve toplumsal önderlik yönleriyle de ulusal ve uluslararası alanda haklı şekilde yer edinmiş bir kişidir. Siyasi tarihimizin örnek şahsiyetlerinden biri olarak; siyasi literatürümüze kazandırdığı kelimeleri, alışılmış siyasetçi tiplemesinin dışına çıkan örnekleri ve her daim azim ve kararlılıkla çalışma ve gayreti salık veren uygulamaları hep onun adıyla anılacaktır.

Necmettin Erbakan’ın tüm yönleriyle ele alındığı akademik bir toplantı ilk kez Üniversitemiz tarafından düzenlendi. Üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki, Necmettin Erbakan, hayatı ve eserleri konusunda yeterli bilimsel kaynak mevcut değil. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirmiş olduğumuz “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu” bu kapsamda planlanan bir etkinlik oldu. Sempozyum süresince sunulan bildiriler ve tanıklar tarafından
katılımcılarla paylaşılan anekdotların geniş kitlelerle paylaşılması adına elinizdeki bu çalışma sizlere ulaştırıldı. Sizlere ulaşan bu kitapta, Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş düşüncesini siyasi tarih, siyaset sosyolojisi, siyasi iletişim, iktisat, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik gibi alanlar temelinde inceleyen bildiriler bulunmaktadır.


Nom du livre : Doğumunun 90. yılında Erbakan
ISBN : 978-605-4988-21-1
Auteur : Mahmut Hakkı AKIN
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : 80 gr İvory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 cm x 16,5 cm
Nombre de Pages : 608
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mevlana ve İslam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kürt Tarihi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
The Rise Of Populism
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Mutfak Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Eğitim Araştırmaları 2022
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslamofobi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selefilik
Konya Turizm Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI ARAPÇA