Doğumunun 90. yılında Erbakan

Mahmut Hakkı AKIN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan yakın dönem tarihinin en renkli ve en pozitif şahsiyeti olarak milletimize hizmet etmiş, sadece parlak siyasi kimliğiyle değil, başarılı bilim insanlığı ve toplumsal önderlik yönleriyle de ulusal ve uluslararası alanda haklı şekilde yer edinmiş bir kişidir. Siyasi tarihimizin örnek şahsiyetlerinden biri olarak; siyasi literatürümüze kazandırdığı kelimeleri, alışılmış siyasetçi tiplemesinin dışına çıkan örnekleri ve her daim azim ve kararlılıkla çalışma ve gayreti salık veren uygulamaları hep onun adıyla anılacaktır.

Necmettin Erbakan’ın tüm yönleriyle ele alındığı akademik bir toplantı ilk kez Üniversitemiz tarafından düzenlendi. Üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki, Necmettin Erbakan, hayatı ve eserleri konusunda yeterli bilimsel kaynak mevcut değil. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirmiş olduğumuz “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu” bu kapsamda planlanan bir etkinlik oldu. Sempozyum süresince sunulan bildiriler ve tanıklar tarafından
katılımcılarla paylaşılan anekdotların geniş kitlelerle paylaşılması adına elinizdeki bu çalışma sizlere ulaştırıldı. Sizlere ulaşan bu kitapta, Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş düşüncesini siyasi tarih, siyaset sosyolojisi, siyasi iletişim, iktisat, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik gibi alanlar temelinde inceleyen bildiriler bulunmaktadır.


Kitap Adı : Doğumunun 90. yılında Erbakan
ISBN : 978-605-4988-21-1
Yazar : Mahmut Hakkı AKIN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16,5 cm
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mevlana ve İslam
Selefilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI ARAPÇA
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Ramazanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ