Doğumunun 90. yılında Erbakan

Mahmut Hakkı AKIN

Prof. Dr. Necmettin Erbakan yakın dönem tarihinin en renkli ve en pozitif şahsiyeti olarak milletimize hizmet etmiş, sadece parlak siyasi kimliğiyle değil, başarılı bilim insanlığı ve toplumsal önderlik yönleriyle de ulusal ve uluslararası alanda haklı şekilde yer edinmiş bir kişidir. Siyasi tarihimizin örnek şahsiyetlerinden biri olarak; siyasi literatürümüze kazandırdığı kelimeleri, alışılmış siyasetçi tiplemesinin dışına çıkan örnekleri ve her daim azim ve kararlılıkla çalışma ve gayreti salık veren uygulamaları hep onun adıyla anılacaktır.

Necmettin Erbakan’ın tüm yönleriyle ele alındığı akademik bir toplantı ilk kez Üniversitemiz tarafından düzenlendi. Üzülerek ifade etmemiz gerekiyor ki, Necmettin Erbakan, hayatı ve eserleri konusunda yeterli bilimsel kaynak mevcut değil. Üniversitemiz öncülüğünde gerçekleştirmiş olduğumuz “Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi Sempozyumu” bu kapsamda planlanan bir etkinlik oldu. Sempozyum süresince sunulan bildiriler ve tanıklar tarafından
katılımcılarla paylaşılan anekdotların geniş kitlelerle paylaşılması adına elinizdeki bu çalışma sizlere ulaştırıldı. Sizlere ulaşan bu kitapta, Necmettin Erbakan’ı ve Milli Görüş düşüncesini siyasi tarih, siyaset sosyolojisi, siyasi iletişim, iktisat, kalkınma, uluslararası ilişkiler, mühendislik gibi alanlar temelinde inceleyen bildiriler bulunmaktadır.


Kitap Adı : Doğumunun 90. yılında Erbakan
ISBN : 978-605-4988-21-1
Yazar : Mahmut Hakkı AKIN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16,5 cm
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Şehir ve Âlimleri
İstihbarat Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hile ve İç Denetim
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selefilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kurumlarda Değerler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları-2023
SARF BİLGİSİ
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
HIVAR VADİH
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2