Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Kitap Adı : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Yazar : Kudret BÜLBÜL
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr 1.Hamur
Kapak : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Ebat : 20 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 53
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İslamofobi
Medya Tartışmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Şehir ve Âlimleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yöresel Çorba Tarifleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hegemonya Karşı Hegemonya
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Yaşam ve Kadın
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Mutfak Kültürü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)