Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Kitap Adı : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Yazar : Kudret BÜLBÜL
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr 1.Hamur
Kapak : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Ebat : 20 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 53
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Armağan Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 2
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selefilik
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ceride-i Rüsûmiye
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dondurma ve Sorbe
Kamus-ı Teşrih
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İslamofobi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI BELAGAT
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı Hayvan Islahı