Cumhurbaşkanlığı Sistemi

Kudret BÜLBÜL

Üniversitelerin sorumluluk alanı içinde yer alan, topluma katkı sunma, temel siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik meselelere yönelik kamuoyunun sağlıklı biçimde bilgilenmesine destek sağlama misyonunun bir parçası olarak Prof. Dr. Kudret Bülbül tarafından kaleme alından Cumhurbaşkanlığı Sistemi: Nedenler, Tespitler ve Beklentiler adlı bu kitabı dikkatinize sunarız.


Nom du livre : Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ISBN : 978-605-4988-11-2
Auteur : Kudret BÜLBÜL
Nombre d'impressions : 2. Baskı
Papier : 80 gr 1.Hamur
Couvercle : 350 gr Bristol, Mat Selefon
Dimensions : 20 cm x 14 cm
Nombre de Pages : 53
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medıcal and Aromatıc Plants
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslamofobi
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Mevlana ve İslam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Turizm Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kürt Tarihi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme ve Yönetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI BELAGAT
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Karamanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medya Tartışmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kamus-ı Teşrih
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitim Araştırmaları-2023
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
HIVAR VADİH
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
SARF BİLGİSİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması