Karamanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU

Karamanoğlu beyliğin tarihi ile ilgili çalışmalarını ele almak, yeni araştırmalar sonucu Karamanoğulları hakkında elde edilen yeni bilgi, bulgu ve belgeleri inceleyenleri bir araya getirmek düşüncesiyle düzenlenen sempozyum; Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti sempozyumlarının ikincisidir. Birinci Sempozyumda Eşrefoğulları Beyliği ele alınmıştır. Nu Sempozyumda da Karamanoğulları mercek altına alınarak bu alanda çalışan yurt içinde ve yurt dışından katılan bilim adamlarının yaklaşık altmış beş bildirisi tartışılmıştır. Sempozyum Karmanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin ev sahipliğinde; Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İslam Tarihçileri Derneği tarafından düzenlenmiştir.


Kitap Adı : Karamanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-49-88-06-8
Yazar : Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16 x 24
Sayfa Sayısı : 1358
Cilt Sayısı : 2

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kürt Tarihi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
HIVAR VADİH
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ceride-i Rüsûmiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
ANLATIMLI BELAGAT
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları