Karamanoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU

Karamanoğlu beyliğin tarihi ile ilgili çalışmalarını ele almak, yeni araştırmalar sonucu Karamanoğulları hakkında elde edilen yeni bilgi, bulgu ve belgeleri inceleyenleri bir araya getirmek düşüncesiyle düzenlenen sempozyum; Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti sempozyumlarının ikincisidir. Birinci Sempozyumda Eşrefoğulları Beyliği ele alınmıştır. Nu Sempozyumda da Karamanoğulları mercek altına alınarak bu alanda çalışan yurt içinde ve yurt dışından katılan bilim adamlarının yaklaşık altmış beş bildirisi tartışılmıştır. Sempozyum Karmanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin ev sahipliğinde; Türk Tarih Kurumu, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile İslam Tarihçileri Derneği tarafından düzenlenmiştir.


Nom du livre : Karamanoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-49-88-06-8
Auteur : Mehmet ŞEKER, Mehmet MERCAN, Yakup KAYA, Cem UNCU
Nombre d'impressions : 1
Papier : 1. Hamur
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16 x 24
Nombre de Pages : 1358
Nombre de Volumes : 2

PUBLICATIONS

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 1
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
SARF BİLGİSİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
HIVAR VADİH
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hile ve İç Denetim
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Şehir ve Âlimleri
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selefilik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kurumlarda Değerler
Eğitimde Dijitalleşme
Armağan Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kamus-ı Teşrih
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İslamofobi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI BELAGAT
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Turizm Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İstihbarat Araştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları 2022
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar