Konya Turizm Rehberi

NEÜ Turizm Fakültesi

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya, günümüzde beş üniversite ile bilim, teknoloji ve sanayi alanında önemli hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal varlıkları ve ekonomik üretkenliği ile tarihten günümüze kadar insanların ilgisini çeken Konya; hoşgörü, huzur ve medeniyet kavramları ile öne çıkan bir şehirdir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi tarafından Konya’ya eğitim öğretim ya da ziyaret amacıyla gelen konuklarımıza; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vermek ve ziyaretiniz sırasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


Nom du livre : Konya Turizm Rehberi
ISBN :
Auteur : NEÜ Turizm Fakültesi
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 20 x 15,5
Nombre de Pages : 96
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları 2022
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Mevlana ve İslam
Konya Turizm Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI BELAGAT
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hile ve İç Denetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ramazanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sâhib Ata Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslamofobi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medya Tartışmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve Yönetim
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar