Konya Turizm Rehberi

NEÜ Turizm Fakültesi

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya, günümüzde beş üniversite ile bilim, teknoloji ve sanayi alanında önemli hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal varlıkları ve ekonomik üretkenliği ile tarihten günümüze kadar insanların ilgisini çeken Konya; hoşgörü, huzur ve medeniyet kavramları ile öne çıkan bir şehirdir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi tarafından Konya’ya eğitim öğretim ya da ziyaret amacıyla gelen konuklarımıza; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vermek ve ziyaretiniz sırasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Konya Turizm Rehberi
ISBN :
Yazar : NEÜ Turizm Fakültesi
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20 x 15,5
Sayfa Sayısı : 96
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Eşrefoğulları Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Eğitim Araştırmaları-2023
HIVAR VADİH
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hile ve İç Denetim
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yöresel Çorba Tarifleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
Medıcal and Aromatıc Plants
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme ve Yönetim
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri