Konya Turizm Rehberi

NEÜ Turizm Fakültesi

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya, günümüzde beş üniversite ile bilim, teknoloji ve sanayi alanında önemli hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal varlıkları ve ekonomik üretkenliği ile tarihten günümüze kadar insanların ilgisini çeken Konya; hoşgörü, huzur ve medeniyet kavramları ile öne çıkan bir şehirdir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi tarafından Konya’ya eğitim öğretim ya da ziyaret amacıyla gelen konuklarımıza; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vermek ve ziyaretiniz sırasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Konya Turizm Rehberi
ISBN :
Yazar : NEÜ Turizm Fakültesi
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20 x 15,5
Sayfa Sayısı : 96
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Armağan Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eşrefoğulları Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
SARF BİLGİSİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sâhib Ata Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kürt Tarihi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış