Konya Turizm Rehberi

NEÜ Turizm Fakültesi

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya, günümüzde beş üniversite ile bilim, teknoloji ve sanayi alanında önemli hizmetler sunmaya devam etmektedir. Sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal varlıkları ve ekonomik üretkenliği ile tarihten günümüze kadar insanların ilgisini çeken Konya; hoşgörü, huzur ve medeniyet kavramları ile öne çıkan bir şehirdir. Üniversitemiz Turizm Fakültesi tarafından Konya’ya eğitim öğretim ya da ziyaret amacıyla gelen konuklarımıza; şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri hakkında bilgi vermek ve ziyaretiniz sırasında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Konya Turizm Rehberi
ISBN :
Yazar : NEÜ Turizm Fakültesi
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20 x 15,5
Sayfa Sayısı : 96
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI BELAGAT
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eşrefoğulları Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ceride-i Rüsûmiye
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat