Selefilik

Doğan KAPLAN

Bugün bölgemizde İran ile Suudi Arabistan arasında Şii-Selefi, İran ile diğer İslam ülkeleri arasında Şii-Sünni çatışmasına zemin hazırlandığı ve yine modern Selefilikte bir aşırıyorum olarak görülen Işid/Daiş’in temsil ettiği cihadi selefiliğin tüm dünyaya saldığı korku üzerinden İslamofobianın hortlatılması esasen hep dinin yorumları olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu da kelime anlamı barış ve huzur olan İslam dininin tüm dünyada yanlış anlaşılmasına ve bu mübarek dine önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Batıda yaşayan müslümanların maruz kaldıkları kötü muameleler de işin cabasıdır. O bakımdan İslam’ın ve onun alt kimlikleri olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlatılarak toplumun aydınlatılması dine olduğu kadar o dinin farklı mezhep ve meşreplerine mensup bireylerine de fayda sağlayacaktır. Zira tüm insanlığın tarihi tecrübesi bize göstermiştir ki sağlıklı bir şekilde anlaşılmayan dinler toplumsal birlikteliğin teminatı oldukları kadar tüm yıkım ve tahribatların da sebebi olabilmektedir. İslam dininin alt kimlikleri olan Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik, Caferilik, İbâdilik vb. günümüzde yaşayan ve mensupları bulunan mezheplerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreçleri İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son yıllarda bölgemizde mezhep temelli yaşanan krizler İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığı gibi ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu da bir kere daha herkese göstermiştir.
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığıSelefilik kitabı, 05-06 Eylül 2015 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen “İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Selefilik Çalıştayı”nda sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasından ibarettir. 


Kitap Adı : Selefilik
ISBN : 978-605-4988-02-0
Yazar : Doğan KAPLAN
Baskı Sayısı : 2
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 x 20
Sayfa Sayısı : 184
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Karamanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mevlana ve İslam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kamus-ı Teşrih
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ