Selefilik

Doğan KAPLAN

Bugün bölgemizde İran ile Suudi Arabistan arasında Şii-Selefi, İran ile diğer İslam ülkeleri arasında Şii-Sünni çatışmasına zemin hazırlandığı ve yine modern Selefilikte bir aşırıyorum olarak görülen Işid/Daiş’in temsil ettiği cihadi selefiliğin tüm dünyaya saldığı korku üzerinden İslamofobianın hortlatılması esasen hep dinin yorumları olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu da kelime anlamı barış ve huzur olan İslam dininin tüm dünyada yanlış anlaşılmasına ve bu mübarek dine önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Batıda yaşayan müslümanların maruz kaldıkları kötü muameleler de işin cabasıdır. O bakımdan İslam’ın ve onun alt kimlikleri olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlatılarak toplumun aydınlatılması dine olduğu kadar o dinin farklı mezhep ve meşreplerine mensup bireylerine de fayda sağlayacaktır. Zira tüm insanlığın tarihi tecrübesi bize göstermiştir ki sağlıklı bir şekilde anlaşılmayan dinler toplumsal birlikteliğin teminatı oldukları kadar tüm yıkım ve tahribatların da sebebi olabilmektedir. İslam dininin alt kimlikleri olan Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik, Caferilik, İbâdilik vb. günümüzde yaşayan ve mensupları bulunan mezheplerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreçleri İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son yıllarda bölgemizde mezhep temelli yaşanan krizler İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığı gibi ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu da bir kere daha herkese göstermiştir.
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığıSelefilik kitabı, 05-06 Eylül 2015 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen “İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Selefilik Çalıştayı”nda sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasından ibarettir. 


Kitap Adı : Selefilik
ISBN : 978-605-4988-02-0
Yazar : Doğan KAPLAN
Baskı Sayısı : 2
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 x 20
Sayfa Sayısı : 184
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mevlana ve İslam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitimde Dijitalleşme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Armağan Kültürü
İslamofobi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Dondurma ve Sorbe
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ceride-i Rüsûmiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selefilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları