Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası

Hüseyin ÖKSÜZ

Türk-İslâm sanatları arasında merkezi mevkide yer alan sanatların başında ise hat sanatı gelir. Çünkü bu sanat Kur’an-ı Kerim ile doğrudan bağlantılı olarak kutsal kitabın en güzel şekilde yazılması idealinden hareketle özenle gelişmiş ve korunmuş olan bir sanattır. hem estetik yönüyle hem manevi hüviyetiyle gönülleri fetheden bu sanata ecdadımız en  üst seviyede rağbet göstermiş ve bu sebeple padişahlar arasından bile çok iyi hattatlar yetişmiştir. Yine kendine has geliştirdikleri hat sanatı örnekleri veren büyük usta hattatlar da bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu büyük ustalar arasında yer alan TBMM üstün hizmet ödülü sahibi olan Hattat Hüseyin Öksüz'ün bu eserini siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz.


Kitap Adı : Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ISBN : 978-605-4988-01-3
Yazar : Hüseyin ÖKSÜZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Deri Sıvama, Özel Kutulu Kapak
Ebat : 32 x 32
Sayfa Sayısı : 518
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kürt Tarihi
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri