Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası

Hüseyin ÖKSÜZ

Türk-İslâm sanatları arasında merkezi mevkide yer alan sanatların başında ise hat sanatı gelir. Çünkü bu sanat Kur’an-ı Kerim ile doğrudan bağlantılı olarak kutsal kitabın en güzel şekilde yazılması idealinden hareketle özenle gelişmiş ve korunmuş olan bir sanattır. hem estetik yönüyle hem manevi hüviyetiyle gönülleri fetheden bu sanata ecdadımız en  üst seviyede rağbet göstermiş ve bu sebeple padişahlar arasından bile çok iyi hattatlar yetişmiştir. Yine kendine has geliştirdikleri hat sanatı örnekleri veren büyük usta hattatlar da bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu büyük ustalar arasında yer alan TBMM üstün hizmet ödülü sahibi olan Hattat Hüseyin Öksüz'ün bu eserini siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz.


Kitap Adı : Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ISBN : 978-605-4988-01-3
Yazar : Hüseyin ÖKSÜZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Deri Sıvama, Özel Kutulu Kapak
Ebat : 32 x 32
Sayfa Sayısı : 518
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI BELAGAT
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dondurma ve Sorbe
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hile ve İç Denetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selefilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitimde Dijitalleşme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Ceride-i Rüsûmiye
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları-2023
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kurumlarda Değerler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme ve Yönetim
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Karamanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kürt Tarihi
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Şehir ve Âlimleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)