Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası

Hüseyin ÖKSÜZ

Türk-İslâm sanatları arasında merkezi mevkide yer alan sanatların başında ise hat sanatı gelir. Çünkü bu sanat Kur’an-ı Kerim ile doğrudan bağlantılı olarak kutsal kitabın en güzel şekilde yazılması idealinden hareketle özenle gelişmiş ve korunmuş olan bir sanattır. hem estetik yönüyle hem manevi hüviyetiyle gönülleri fetheden bu sanata ecdadımız en  üst seviyede rağbet göstermiş ve bu sebeple padişahlar arasından bile çok iyi hattatlar yetişmiştir. Yine kendine has geliştirdikleri hat sanatı örnekleri veren büyük usta hattatlar da bu coğrafyada ortaya çıkmıştır. Bu büyük ustalar arasında yer alan TBMM üstün hizmet ödülü sahibi olan Hattat Hüseyin Öksüz'ün bu eserini siz değerli okuyucularımızla buluşturuyoruz.


Nom du livre : Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ISBN : 978-605-4988-01-3
Auteur : Hüseyin ÖKSÜZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kuşe
Couvercle : Deri Sıvama, Özel Kutulu Kapak
Dimensions : 32 x 32
Nombre de Pages : 518
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitimde Dijitalleşme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kurumlarda Değerler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitim Araştırmaları 2022
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Medya Tartışmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dondurma ve Sorbe
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Medıcal and Aromatıc Plants
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Ramazanoğulları Beyliği
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma