Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme

Cuma DEMİRTAŞ

Türkiye uzun bir tarihi geçmişinin yanısıra ekonomik, sosyal, coğrafi ve kurumsal vb. açıdan önemli kaynaklara sahiptir. Bu önemli kaynaklara sahip olmasına rağmen, ülke gelişmiş ülke konumuna bir türlü erişememiştir. Neden ülke bir türlü sürdürülebilir bir gelişme sağlayamamaktadır? Buna sebep olan, engelleyen, kısıtlayan unsurlar nelerdir? gibi sorulara cevap bulabilmek için illler bazında ülkenin ekonomik büyüme dinamikleri incelenmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için literatürde kabul gören üç yaklaşım dikkate alınmıştır. Bu yaklaşımlar; üretim fonksiyonu, coğrafya ve kurumsal yaklaşımdır. Bu bağlamda öncelikle geçmişten günümüze ekonomik büyümenin kaynakları ve ülkeler arasında ekonomik performanstaki farklılıklar ortaya koyulmuştur. Sonrasında illerin ekonomik büyüme dinamikleri; üretim, coğrafya ve kurumsal yaklaşım bağlamında incelenmiştir. Bu kitabın konu ile ilgi çalışmalar yapan araştırmacılara, politika yapıcılara ve Türkiye Ekonomisinin gelişme dinamiklerini merak eden kişilere faydalı olacağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
ISBN : 978-625-6960-67-1
Yazar : Cuma DEMİRTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 136
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dondurma ve Sorbe
Hile ve İç Denetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
Armağan Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Kurumlarda Değerler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
HIVAR VADİH
Ceride-i Rüsûmiye
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslamofobi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım