TR | EN

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Cem ZORLU Rektör
Prof. Dr. Erdal HAMARTA Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali Rıza TUNÇDEMİR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hidayet OĞUZ Ereğli Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. Dek.
Prof. Dr. Ahmet COŞKUN Fen Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Oğuz DOĞAN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. Dekanı V.
Prof. Dr. Emel EGE Hemşirelik Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK Hukuk Fakültesi Dekan V. 
Prof. Dr. Celalettin VATANSEV Meram Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet GAVGALI Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mahmut BAYKAN Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V.
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN Seydişehir Ahmet Cengiz Müh. Fak. Dek.
Prof. Dr. Tahir YÜKSEK  Seydişehir Sağlık Bil. Fak. Dekan V. 
Prof. Dr. Birol MERCAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Dekanı
Prof. Dr. Fatma ARSLAN Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet DİKEN Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Tahir YÜKSEK Senatoca Seçilen Üye
Prof.Dr. Oğuz DOĞAN    Senatoca Seçilen Üye
Prof.Dr. Ahmet DİKEN   Senatoca Seçilen Üye