Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Kitap Adı : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Yazar : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 172
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Yaşam ve Kadın
HIVAR VADİH
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı