Turizm, konaklama, yiyecek-içecek ve seyahat-ulaştırma alt sektörleri ile ülkemizde ve dünyada her geçen gün gelişen ve önem kazanan bir sektördür. Turizm Fakültesinin öncelikli amacı, çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlayarak ülkemiz turizm sektörü için nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları, profesyonel turist rehberleri ve nitelikli aşçılar yetiştirmektir, ikinci amacı, turizm alanında kaliteli, güncel, uygulamaya dönük araştırmalar ve akademik çalışmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunmaktır. Üçüncü amacı, turizm alanında üretilen bilgilerin kullanılması ve uygulanması ile turizm sektörünün ve toplumun gelişmesini sağlamaktır. Dördüncü amacı ise, Konya'nın sosyo-kültürel dokusuna uygun ulusal-uluslararası proje ve etkinliklerle bölgenin tanıtılmasına ve ekonomik kalkınmasına destek vermektedir. İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan (Çatalhöyük) ve tarih akışı içerisinde birçok medeniyetin izlerini bağrında taşıyan Konya, adeta bir müze şehir hüviyetindedir. Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginlikleri ile Konya, tarihi İpek Yolu'nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden biri olmuş ve rolünü günümüzde de devam ettirmektedir. Her yıl önemli ölçüde ziyaretçi ağırlayan Konya'nın ve Türkiye'nin turizm alanında verilen hizmet kalitesini artırmak için Turizm Fakültesi, genç ve dinamik akademik kadrosu ile eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Dört yıllık lisans eğitiminin verildiği Fakültede, öğrenci kabul eden lisans programlarında bir yıl süre ile isteğe bağlı "Hazırlık Sınıfı" bulunmaktadır.
Turizm Fakültesi, yüksek lisans programları ve bölgenin ilk "Doktora Programı" ile ülkemizin turizm alanında ihtiyaç duyduğu araştırmacı veakademisyenleri yetiştirmektedir.