Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi

Mahmut Nevfel ELGÜN

Son otuz yıldır sanayide görülen hızlı gelişmeler beraberinde ham madde, yarı ve tam mamul ürün ve stokların akışını da hızlandırmıştır. Bu hızlı akış, lojistik sektörünün büyümesine neden olmuştur. Büyüyen lojistik sektörü, bu çok büyük emtia akışını kontrol etmekte zorlanmıştır. İşte bu büyük lojistik akışını kontrol etmeyi kolaylaştırmak için çeşitli alternatif çözümler önerilmiştir. Lojistik köyler bu çözümlerden biridir. Lojistik köyler, gerek lojistik akışını kontrol eden, gerekse de lojistik yan faaliyetleri kolaylaştıran bir çözüm yoludur. Lojistik köyler, lojistik akışın yoğun olduğu, ayrıca çok çeşitli ve yoğun ulaşım ağlarına yakın yerlere kurulmalıdır. Fonksiyonel, çevreci ve mevzuata uygun lojistik köy yerlerinin seçimi birçok farklı kriterlere sahip olmayı gerektirmektedir. Bu amaçla birçok model geliştirilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de lojistik köylerin kuruluş yerlerinin belirlenmesi için bir model önerilerek, uygulanmış, sonuçları tablolar ile sunulmuş ve tartışılmıştır.


Kitap Adı : Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ISBN : 978-605-70386-5-4
Yazar : Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 132
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SARF BİLGİSİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kamus-ı Teşrih
Sâhib Ata Araştırmaları
Şehir ve Âlimleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
The Rise Of Populism
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ramazanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 1
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
HIVAR VADİH
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uygulamalı Hayvan Islahı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar