Hegemonya Karşı Hegemonya

Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Avrupa merkezcilik, Batılı sosyal bilim paradigmasının merkezinde yer alan bir tutumdur. Avrupa merkezci yaklaşımlar, Batı’da üretilen bilimi merkeze aldığı gibi Batı dışı yaklaşımları göz ardı etmekte ve böylece sosyal bilimler üzerinde bir hegemonya oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler akademik faaliyetin çeşitli düzeylerinde Avrupa merkezci bilgi üretim ve yayımı mekanizmalarının parçası olmaya zorlanmaktadır. Bu kongrenin en önemli amaçlarından birisi bu Avrupa merkezciliği yeniden düşünmek, eleştirmek ve aşmaya çalışmaktır. Öte yandan Avrupa merkezciliğe karşı geliştirilen yaklaşımlar veya meydan okumaların da gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerde Batı ve Avrupa merkezciliğin eleştirileri köklü dönüşümlere yol açmadığında tam aksine eleştirilen kavram ve paradigmanın yeniden üretilmesine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla Batılı bilim paradigmalarının tüm birikimini inkâr etmeden ama kendi kaynaklarına uygun olup olmadığını tartışarak tüm bilimsel birikime eleştirel bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Müslümanlar batı birikiminden istifade eden ama kendi epistemolojisine göre değerlerini ihya eden bir anlayış geliştirmeye çalışmalıdır. Malik bin Nebi’nin dediği gibi “zihinleri sömürgeleştirme”den uzaklaştırmaya gayret etmelidir. Müslümanlar mevcut Batı ekonomik ve bilimsel hâkimiyetinin büyük ölçüde insanları en çok refah yaratan ve en bilimsel sistem olduğuna ikna etmeyi başarması ile ayakta kaldığını unutmadan tüm insanlığa ikna edici bir alternatif model kurmayı denemelidirler. Bu kongrenin bu amaca yönelik atılan adımlardan birisini teşkil etmesini umuyoruz.

Müslümanların karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde, sorunları anlamak için sahip olması gereken bilimsel bilgiyi üretmek ve bilgiyi politik çözüm önerilerine tahvil etmek için sağlam bir bilimsel araştırma paradigması üzerine düşünmesi ve tartışması gerekmektedir. Gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar kongresi ile sosyal bilimler kanalıyla İslam ve Müslümanlar üzerinde kurulan hegemonyayı tekrar gündeme getirip eleştirel analizler ortaya konmuştur. 


Kitap Adı : Hegemonya Karşı Hegemonya
ISBN : 978-605-4988-12-9
Yazar : Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Deri Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 955
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
MUTUN VADİHA 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 1
Selefilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)