Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)

Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

Tarih ve tarih metodolojisine dair bilinen en eski tanımlamayı yapan Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci: ‘‘Tarih, saygın, önemli ve büyük şeylerden oluşur. Tarih, insanlar nezdinde makbuldür, fikirlere ve ibretlere şamildir. Tarih, muteber bir şekilde maslahatlarla, güzelliklerle ilintilidir ve onların kaynağıdır. Şayet tarih olmasaydı, bize ne bir haber ne de bir eser ulaşırdı. O ruhların ve bedenlerin gıdasıdır. O, insanların ve toplumların haberlerinin kaynağıdır. O, acayipliklerin garipliklerin, rivayetlerin ve mesellerin madenidir. Tarih, edibin süsü, akıl sahibinin dayanağı, devlet adamının yardımcısı ve destekçisi, zeki kişinin hazinesidir” demektedir. Gerçekten de tarih, insanlığın bilgi birikimlerini, yaşadıklarını, tecrübelerini yeniden insanlığın hizmetine sunan bir hafızadır. Bugününü şekillendirmek, geleceği için  tedbirler ve planlar yapmak isteyen herkes ona müracaat etmek zorundadır. Bu haliyle tarih, her bir insan, toplum ve devlet için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumu ayakta tutan değerlerin en  önemlilerinden birisi kuşkusuz tarihtir. Bir millet, varlığını  devam ettirmek ve sağlam adımlarla geleceğe yürümek için nesillerine tarih bilinci vermeli, örnek alabilecekleri tarihi büyük şahsiyetlerini onlara öğretmelidir. Bu amaçla üniversitemiz, tarihe yön vermiş önemli ve büyük sultanlarımızın hayatlarını halkımıza ve özellikle gençlerimize doğru bir şekilde, alanında uzman bilim insanlarımızın sunumuyla ulaştırmayı hedeflemiştir. İşe, dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarını bir seri halinde yayımlayarak başladık. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve Dünya kültür ve medeniyet tarihinde kendine ait özel ve büyük bir konuma ulaşmıştır. Böylesine önemli bir konuma ulaşmasında ise hükümdarlarının büyük katkıları olmuştur.

Selçuklu hareketinin temellerini atan Selçuk Bey’den ilk sultanı Tuğrul Bey’e Malazgirt zaferinin mimarı Alp Arslan’dan cihan hükümdarı Melikşah’a, onların çizdiği yolda ilerlemeye çalışan Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer’e, devletin önemli ve büyük sultanlarını tanıtmak adına "Türk Sultanları Serisi/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi” olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan eserlerin halkımıza ve özellikle gençliğimize faydalı olması temennisiyle...

1. Kitap: Kuruluş Dönemi - Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

2. Kitap: Sultan Tuğrul - Prof. Dr. Ergin AYAN

3. Kitap: Sultan Alp Arslan - Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

4. Kitap: Sultan Melikşah - Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

5. Kitap: Sultan Berkyaruk - Prof. Dr. Erkan GÖKSU

6. Kitap: Sultan Muhammed Tapar - Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

7. Kitap: Sultan Sencer - Doç. Dr. Sefer SOLMAZ


Kitap Adı : Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ISBN : 978-625-7517-82-9
Yazar : Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 11,5x16,5
Sayfa Sayısı : 1196
Cilt Sayısı : 7

YAYINLAR

Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Şehir ve Âlimleri
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
SARF BİLGİSİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yöresel Çorba Tarifleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mevlana ve İslam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları