Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)

Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

Tarih ve tarih metodolojisine dair bilinen en eski tanımlamayı yapan Muhammed b. Süleyman el-Kafiyeci: ‘‘Tarih, saygın, önemli ve büyük şeylerden oluşur. Tarih, insanlar nezdinde makbuldür, fikirlere ve ibretlere şamildir. Tarih, muteber bir şekilde maslahatlarla, güzelliklerle ilintilidir ve onların kaynağıdır. Şayet tarih olmasaydı, bize ne bir haber ne de bir eser ulaşırdı. O ruhların ve bedenlerin gıdasıdır. O, insanların ve toplumların haberlerinin kaynağıdır. O, acayipliklerin garipliklerin, rivayetlerin ve mesellerin madenidir. Tarih, edibin süsü, akıl sahibinin dayanağı, devlet adamının yardımcısı ve destekçisi, zeki kişinin hazinesidir” demektedir. Gerçekten de tarih, insanlığın bilgi birikimlerini, yaşadıklarını, tecrübelerini yeniden insanlığın hizmetine sunan bir hafızadır. Bugününü şekillendirmek, geleceği için  tedbirler ve planlar yapmak isteyen herkes ona müracaat etmek zorundadır. Bu haliyle tarih, her bir insan, toplum ve devlet için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumu ayakta tutan değerlerin en  önemlilerinden birisi kuşkusuz tarihtir. Bir millet, varlığını  devam ettirmek ve sağlam adımlarla geleceğe yürümek için nesillerine tarih bilinci vermeli, örnek alabilecekleri tarihi büyük şahsiyetlerini onlara öğretmelidir. Bu amaçla üniversitemiz, tarihe yön vermiş önemli ve büyük sultanlarımızın hayatlarını halkımıza ve özellikle gençlerimize doğru bir şekilde, alanında uzman bilim insanlarımızın sunumuyla ulaştırmayı hedeflemiştir. İşe, dünya ve İslam tarihinde mümtaz bir konuma sahip olan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarını bir seri halinde yayımlayarak başladık. Çünkü Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam ve Dünya kültür ve medeniyet tarihinde kendine ait özel ve büyük bir konuma ulaşmıştır. Böylesine önemli bir konuma ulaşmasında ise hükümdarlarının büyük katkıları olmuştur.

Selçuklu hareketinin temellerini atan Selçuk Bey’den ilk sultanı Tuğrul Bey’e Malazgirt zaferinin mimarı Alp Arslan’dan cihan hükümdarı Melikşah’a, onların çizdiği yolda ilerlemeye çalışan Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sencer’e, devletin önemli ve büyük sultanlarını tanıtmak adına "Türk Sultanları Serisi/Büyük Selçuklu Ar-Ge Projesi” olarak geliştirilmiştir. Ortaya çıkan eserlerin halkımıza ve özellikle gençliğimize faydalı olması temennisiyle...

1. Kitap: Kuruluş Dönemi - Prof. Dr. Cihan PİYADEOĞLU

2. Kitap: Sultan Tuğrul - Prof. Dr. Ergin AYAN

3. Kitap: Sultan Alp Arslan - Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR

4. Kitap: Sultan Melikşah - Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR

5. Kitap: Sultan Berkyaruk - Prof. Dr. Erkan GÖKSU

6. Kitap: Sultan Muhammed Tapar - Prof. Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN

7. Kitap: Sultan Sencer - Doç. Dr. Sefer SOLMAZ


Kitap Adı : Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ISBN : 978-625-7517-82-9
Yazar : Editörler: Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR, Doç. Dr. Mehmet Ali KAPAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 11,5x16,5
Sayfa Sayısı : 1196
Cilt Sayısı : 7

YAYINLAR

Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 2
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 1
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
HIVAR VADİH
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ramazanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İstihbarat Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI BELAGAT
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SARF BİLGİSİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Mutfak Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslamofobi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Karamanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve Yönetim
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eğitimde Dijitalleşme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medya Tartışmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme