Orta Torosların Şifalı Bitkileri II

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

Orta çağda modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın (Avicenna) yazmış olduğu “Kitabu’ş-Şifa (Şifa Kitabı)” ve “El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” Latinceye defalarca çevrilerek Batı üniversitelerinin tıp, eczacılık ve sağlık Bilimleri ile ilgili okullarında ders kitabı olarak, asırlar boyunca okutulmuştur. Bu kitaplarda yer alan geleneksel ve modern tıp bilgileri, eski Mısır ve Hindistan’da da ders kitabı olarak 1700’ lü yıllara kadar okutulmuştur. Bilim tarihçilerine göre bu kitapların basımının üzerinden 1.000 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen, günümüzde hala saygı görüyor olması, kitapların bilimsel değerini kanıtlamaktadır. Bu kitaplarda 100’ün üzerinde bitkisel kökenli ilaçtan bahsedilmektedir. Okurlara sunulan bu kitabın hazırlanmasının ana amacı, “geleneksel tıpta Orta Toroslarda kullanılan, halk tarafından eskiden beri bilinen, bazı bitkilerin geleneksel ve modern tıpta kullanımlarının incelenmesi” olarak belirlenmiştir.

Kitap bölge bitkilerinin, orijinal profesyonellik boyutunda çekilen, makro fotoğraflarını içermektedir. Özellikle yabancı bilimsel makaleler esas alınarak hazırlanan kitabın, bitki severlere, tıbbi ve aromatik bitki araştırmacılarına, akademisyenlere, bölge halkına faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kitap yazarlar tarafından bölge bitkileri ile ilgili daha önce yayınlanan “Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” kitaplarının devamı niteliğinde olup, kitabın tüm bitki severlere, akademik çalışma yapan araştırmacılara ve herbal ürünlere gönül verenlere faydalı olmasın diliyoruz.


Kitap Adı : Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ISBN : 978-605-70386-2-3
Yazar : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 660
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kürt Tarihi
İstihbarat Araştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Armağan Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitim Araştırmaları 2022
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kamus-ı Teşrih
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İslamofobi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Ceride-i Rüsûmiye
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yöresel Çorba Tarifleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Mutfak Kültürü
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitimde Dijitalleşme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hile ve İç Denetim
MUTUN VADİHA 1