Orta Torosların Şifalı Bitkileri II

Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ

Orta çağda modern tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın (Avicenna) yazmış olduğu “Kitabu’ş-Şifa (Şifa Kitabı)” ve “El-Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” Latinceye defalarca çevrilerek Batı üniversitelerinin tıp, eczacılık ve sağlık Bilimleri ile ilgili okullarında ders kitabı olarak, asırlar boyunca okutulmuştur. Bu kitaplarda yer alan geleneksel ve modern tıp bilgileri, eski Mısır ve Hindistan’da da ders kitabı olarak 1700’ lü yıllara kadar okutulmuştur. Bilim tarihçilerine göre bu kitapların basımının üzerinden 1.000 yıldan daha uzun bir süre geçmesine rağmen, günümüzde hala saygı görüyor olması, kitapların bilimsel değerini kanıtlamaktadır. Bu kitaplarda 100’ün üzerinde bitkisel kökenli ilaçtan bahsedilmektedir. Okurlara sunulan bu kitabın hazırlanmasının ana amacı, “geleneksel tıpta Orta Toroslarda kullanılan, halk tarafından eskiden beri bilinen, bazı bitkilerin geleneksel ve modern tıpta kullanımlarının incelenmesi” olarak belirlenmiştir.

Kitap bölge bitkilerinin, orijinal profesyonellik boyutunda çekilen, makro fotoğraflarını içermektedir. Özellikle yabancı bilimsel makaleler esas alınarak hazırlanan kitabın, bitki severlere, tıbbi ve aromatik bitki araştırmacılarına, akademisyenlere, bölge halkına faydalı olacağını ümit ediyoruz. Kitap yazarlar tarafından bölge bitkileri ile ilgili daha önce yayınlanan “Torosların Gizemli Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Bitkileri, Orta Torosların Şifalı Dağ çayları ve Kekikleri” kitaplarının devamı niteliğinde olup, kitabın tüm bitki severlere, akademik çalışma yapan araştırmacılara ve herbal ürünlere gönül verenlere faydalı olmasın diliyoruz.


Kitap Adı : Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ISBN : 978-605-70386-2-3
Yazar : Haydar ÖZTAŞ, Fulya ÖZTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Cilt
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 660
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Karamanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Turizm Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI BELAGAT
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selefilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI ARAPÇA
Kürt Tarihi
Mevlana ve İslam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
HIVAR VADİH
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğumunun 90. yılında Erbakan
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
Eğitim Araştırmaları 2022
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ