Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika

Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ

Bu kitapta Covid-19 salgınının genel ekonomik tesirleri, salgının fıkhî açıdan ortaya çıkardığı meselelerin; finansal sözleşmelere, katılım bankalarına, katılım sigortacılığına ve diğer sektörlere etkileri incelenmiş; bunun yanında salgın dönemindeki sosyal politikalar ve İslâm iktisadının sosyal kurumlarının rolü ortaya konulmuştur. Eser, salgın konusunda hem fıkhî hem iktisadî hem de sosyal açıdan İslâm iktisadı ve finansı literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Kitapta Covid-19’un ekonomiye ve finans sektörü yanında reel sektöre etkileri, İslâm iktisadının salgın dönemlerine yönelik perspektifini ortaya koyan teorideki ve uygulamadaki rolü, salgının fıkhî yönü ve ayrıca “roman diliyle salgın” konuları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ISBN : 978-625-8080-17-9
Yazar : Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 326
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kurumlarda Değerler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI ARAPÇA
Kürt Tarihi
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selefilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mevlana ve İslam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve Yönetim
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
MUTUN VADİHA 1
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yöresel Çorba Tarifleri
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medya Tartışmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SARF BİLGİSİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Armağan Kültürü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Eğitimde Dijitalleşme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler