Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika

Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ

Bu kitapta Covid-19 salgınının genel ekonomik tesirleri, salgının fıkhî açıdan ortaya çıkardığı meselelerin; finansal sözleşmelere, katılım bankalarına, katılım sigortacılığına ve diğer sektörlere etkileri incelenmiş; bunun yanında salgın dönemindeki sosyal politikalar ve İslâm iktisadının sosyal kurumlarının rolü ortaya konulmuştur. Eser, salgın konusunda hem fıkhî hem iktisadî hem de sosyal açıdan İslâm iktisadı ve finansı literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Kitapta Covid-19’un ekonomiye ve finans sektörü yanında reel sektöre etkileri, İslâm iktisadının salgın dönemlerine yönelik perspektifini ortaya koyan teorideki ve uygulamadaki rolü, salgının fıkhî yönü ve ayrıca “roman diliyle salgın” konuları ele alınmıştır.


Kitap Adı : Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ISBN : 978-625-8080-17-9
Yazar : Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 326
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Yaşam ve Kadın
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Mutfak Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mevlana ve İslam
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İslamofobi
Selefilik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İstihbarat Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ