İstihbarat Araştırmaları

Cihad İslam YILMAZ

Devletler jeopolitik konum, küresel konjonktür, askeri güç, tehdit algısı ve ekonomik durumlarına göre çeşitli stratejiler belirlemektedir. Devletlerin kendilerini koruma refleksleri ile ortaya çıkan istihbarat faaliyetleri akademinin de araştırma alanlarından biri olmuştur. İstihbaratın zamanla dönüştüğü, farklılaştığı görülmektedir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı tutumları, bölgesel ve küresel işbirlikleri bu dönüşümün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik disiplinlerindeki İstihbarat Araştırmalarının klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap Türkiye’deki Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, istihbarat türleri ve istihbarat analizi ele alınmıştır. 


Kitap Adı : İstihbarat Araştırmaları
ISBN : 9786258080230
Yazar : Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 269
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI BELAGAT
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
SARF BİLGİSİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Ramazanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
HIVAR VADİH
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uygulamalı Hayvan Islahı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Selefilik
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ