İstihbarat Araştırmaları

Cihad İslam YILMAZ

Devletler jeopolitik konum, küresel konjonktür, askeri güç, tehdit algısı ve ekonomik durumlarına göre çeşitli stratejiler belirlemektedir. Devletlerin kendilerini koruma refleksleri ile ortaya çıkan istihbarat faaliyetleri akademinin de araştırma alanlarından biri olmuştur. İstihbaratın zamanla dönüştüğü, farklılaştığı görülmektedir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı tutumları, bölgesel ve küresel işbirlikleri bu dönüşümün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik disiplinlerindeki İstihbarat Araştırmalarının klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap Türkiye’deki Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, istihbarat türleri ve istihbarat analizi ele alınmıştır. 


Kitap Adı : İstihbarat Araştırmaları
ISBN : 9786258080230
Yazar : Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 269
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ramazanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hile ve İç Denetim
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dondurma ve Sorbe
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Uygulamalı Hayvan Islahı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 1
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitim Araştırmaları 2022
Kürt Tarihi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eşrefoğulları Kitabı
HIVAR VADİH
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
İstihbarat Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Mutfak Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selefilik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijitalleşme ve Yönetim
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri