İstihbarat Araştırmaları

Cihad İslam YILMAZ

Devletler jeopolitik konum, küresel konjonktür, askeri güç, tehdit algısı ve ekonomik durumlarına göre çeşitli stratejiler belirlemektedir. Devletlerin kendilerini koruma refleksleri ile ortaya çıkan istihbarat faaliyetleri akademinin de araştırma alanlarından biri olmuştur. İstihbaratın zamanla dönüştüğü, farklılaştığı görülmektedir. Devletlerin karşılaştıkları tehditlere karşı tutumları, bölgesel ve küresel işbirlikleri bu dönüşümün anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik disiplinlerindeki İstihbarat Araştırmalarının klasik yaklaşımların ötesinde yeni ve güncel değerlendirmeler ile analiz edilmesi gerekmektedir. Elinizdeki kitap Türkiye’deki Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler alanlarında yürütülen çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, alana ilgi duyan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Çalışma kapsamında istihbarat tarihi, istihbarat hukuku, istihbarat türleri ve istihbarat analizi ele alınmıştır. 


Kitap Adı : İstihbarat Araştırmaları
ISBN : 9786258080230
Yazar : Cihad İslam YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 269
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uygulamalı Hayvan Islahı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
Mevlana ve İslam
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kürt Tarihi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medya Tartışmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme ve Yönetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe