Tunus'ta Toplum ve Siyaset

Gökhan BOZBAŞ

Bu çalışmada bu sebeple bölge ülkelerinden Tunus’ta yaşananlar sosyolojik bir analize tabi tutulacaktır. Bir ülke açısından değerlendirme yapmak gerekirse ülkenin sosyopolitik yapısının anayasalar üzerinde inşa edildiği düşünüldüğünde bu çalışmada Tunus’un anayasal olarak yaşadığı dönüşüm ve günümüz anayasa tartışmaları sosyolojik bir perspektiften değerlendirilmiştir. Özellikle anayasaları birer toplum sözleşmesi olarak düşünürsek, bu metinlerin oluşumunda tarafların takındığı tavırların ülkedeki hassas konuların anlaşılmasında önemli olduğu görülecektir.


Kitap Adı : Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ISBN : 978-605-4988-58-7
Yazar : Gökhan BOZBAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 162
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 1
Kürt Tarihi
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslamofobi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selefilik
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
The Rise Of Populism
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Armağan Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eşrefoğulları Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Ramazanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medya Tartışmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri