Tunus'ta Toplum ve Siyaset

Gökhan BOZBAŞ

Bu çalışmada bu sebeple bölge ülkelerinden Tunus’ta yaşananlar sosyolojik bir analize tabi tutulacaktır. Bir ülke açısından değerlendirme yapmak gerekirse ülkenin sosyopolitik yapısının anayasalar üzerinde inşa edildiği düşünüldüğünde bu çalışmada Tunus’un anayasal olarak yaşadığı dönüşüm ve günümüz anayasa tartışmaları sosyolojik bir perspektiften değerlendirilmiştir. Özellikle anayasaları birer toplum sözleşmesi olarak düşünürsek, bu metinlerin oluşumunda tarafların takındığı tavırların ülkedeki hassas konuların anlaşılmasında önemli olduğu görülecektir.


Kitap Adı : Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ISBN : 978-605-4988-58-7
Yazar : Gökhan BOZBAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 162
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ramazanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Kamus-ı Teşrih
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Mevlana ve İslam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik