Tunus'ta Toplum ve Siyaset

Gökhan BOZBAŞ

Bu çalışmada bu sebeple bölge ülkelerinden Tunus’ta yaşananlar sosyolojik bir analize tabi tutulacaktır. Bir ülke açısından değerlendirme yapmak gerekirse ülkenin sosyopolitik yapısının anayasalar üzerinde inşa edildiği düşünüldüğünde bu çalışmada Tunus’un anayasal olarak yaşadığı dönüşüm ve günümüz anayasa tartışmaları sosyolojik bir perspektiften değerlendirilmiştir. Özellikle anayasaları birer toplum sözleşmesi olarak düşünürsek, bu metinlerin oluşumunda tarafların takındığı tavırların ülkedeki hassas konuların anlaşılmasında önemli olduğu görülecektir.


Kitap Adı : Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ISBN : 978-605-4988-58-7
Yazar : Gökhan BOZBAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 162
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mevlana ve İslam
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ramazanoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Armağan Kültürü
ANLATIMLI ARAPÇA
HIVAR VADİH
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medıcal and Aromatıc Plants
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İslamofobi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sâhib Ata Araştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II