Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

Genel Bilgiler

a. Bu kılavuz, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim görmek üzere NEÜYÖS’e başvurmak ve kontenjanlar doğrultusunda tercih başvurusu yapmak isteyen adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.
b. NEÜYÖS, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde önlisans ve lisans öğrenimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından üç farklı dilde (Türkçe, İngilizce ve Arapça) düzenlenmektedir.
c. Sınav Genel Yetenek, Matematik, Geometri alanlarında çoktan seçmeli 80 sorudan oluşur. NEUYÖS’teki testlerin içeriği ve konulara göre dağılımı şu şekildedir;

 Matematik Geometri Testi (40 soru):
 • Rasyonel ve ondalıklı sayılar ve bu sayılarda dört işlem, üslü ve köklü sayılar,
 • Oran bulma ve değer hesaplama,
 • Çarpanlara ayırma, yani sadeleştirmeler ve değer hesaplamaları
 • Denklemlerde bilinmeyenleri bulma (x=?)
 • Kümeler, Kesişim ve Birleşim Bulma
 • Polinomlar (Polynomdivision) bölmede kalan(ları) bulma
 • Fonksiyonlarda grafiklerden değer bulmalar, bileşkeler, ters fonksiyonlar ve fonksiyonel denklemler.
 • Limit konusunda trigonometri ve fonksiyonlarda limit.
 • Denklemlerde bilinmeyen(leri) sayıları bulma
 • Trigonometri konusunda sadeleştirme, denklem çözme problemleri, grafiklerde trigonometrik değerlerin bulunması ve toplam fark formülleri büyük bir yer almaktadır.
 • Logaritmalar ve logaritmalı denklemler
 • Türev hesaplamaları, Limit ve Türev, Grafik ve Türev
 • Belirli/Belirsiz İntegral konuları, alan bulma ve şekillerde taralı alanların hesaplama
 • Matriste Dörtlü İşlemler
 • Determinant
 • Geometride ise Çember, Üçgen, Daire, Dörtgen, Dikdörtgen, Kare, Çokgen


Genel Yetenek Testi (40 soru):
 • Küplerin sayılması, satırlar arası ilişkiye göre sayı bulma, farklı şekiller arası ilişkiler ve tamamlayan şekli bulma, harf ve sayı ilişkileri, sayı ve şekil ilişkileri, şekiller ile toplama ve çıkarma işlemleri, terazi soruları (şekil denklikleri), üçe üçlü matrislerde eksiklerin tamamlanması, dörde dört matrislerde şeklin tamamlanması, şekil düzeninde sıradaki şekli bulma, objelerin ve kağıtların katlanması ile ilgili şekil soruları, şekil dizilerinde görüntülerin bulunması, sayılar aracılığıyla kurallar bulup boşlukları tamamlama.
d. NEÜYÖS sınavına başvurularda adayların bu kılavuzun 2. maddesinde belirtilen başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
e. Adayların NEÜYÖS için yatırmış oldukları sınav ücretleri daha sonraki yıllara devredilmez. Başvurusu geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, herhangi bir bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.
f. Sınav başvuruları; Yurt içi merkezler için 21 Mart - 18 Mayıs 2022 tarihleri, yurt dışı merkezleri için 31 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar (17:00) Üniversitemiz web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Belirtilen başvuru süresi dışında yapılan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
g. Sınav Merkezleri; 2022-NEÜYÖS sınavı yurt içinde Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Van illerinde, yurt dışında Azerbaycan / Bakü de aynı tarihte düzenlenecektir.
h. Sınav başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni; 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başvuru ekranından alabileceklerdir. Adayların Sınav Giriş Belgesini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca adayların sınava gelirken geçerli kimlik/pasaport veya ikamet tezkerelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.
i. NEÜYÖS sonuçları iki (2) yıl geçerlidir.
j. Başvurularda adayların beyanları esas alınacak olup yanlış beyanda bulunan, bilgileri hatalı olan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı hareket eden ve benzeri eylemlerde bulunan adaylar sınava girmiş olsalar bile almış oldukları puanları kendilerine bir hak sağlamayacaktır. Puanları geçersiz sayılarak tercih/kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Tespiti halinde süre sınırı bulunmaksızın yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.