Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü

Dr. Elif BALCI FİSUNOĞLU

Eski dönemlerde seyahat seçkinlerin ve belli kişilerin sahip olduğu bir ayrıcalık olmuştur. Ancak yıllar içinde yeni kuşaklar bir öncekinden farklı özellik ve taleplere dayalı hayatlar kurmaya başlamıştır ve seyahat, tatil, dinlenme, eğlence gibi ihtiyaçlar bütçelerde daha büyük yer edinmeye başlamıştır. Alt yapı imkânlarının ve seyahat teknolojisinin gelişmesi bunu tetiklemiştir. 
Bugün insanlar, imajlar, algılar ve mesajlar ile çevrili bir küresel köyde yaşamaktadır. Her geçen gün birbirleri ile daha çok bağlantılı, daha haberdar duruma gelmektedirler. Bu temas, ilgi ve ilişki yoğunluğu, bir araya gelme, birbirini merak etme ve seyahat etme ihtiyacını doğururken bir yandan da tüm dünyada tırmanan siyasi, etnik, sosyal ve kültürel ayrışmalar, güvenlik tehditleri insanları ve toplumları seyahat etme konusunda ön yargılara sürüklemekte ve seyahat tercih ve kararlarını doğrudan etkilemektedir. 
2014 yılında başlayan bu çalışmanın tamamlandığı 2021 yılına kadar aradan geçen süreçte, literatürü, kavramları temelden değiştirecek gelişmeler yaşanmıştır. 
Covid- 19 öncesi turizm ve destinasyon imajı alanında çok niş, ihtisas alanlarda tartışmalar sürerken tüm dünyada turizm ve seyahat sektörleri savaş dönemlerinden bu yana yaşadığı en büyük kriz ile yüz yüze gelmiştir. 
Turizm sektöründe tanıtım faaliyetleri birbirinde bağımsız birçok kanal tarafından gerçekleştirilmektedir. Birçok farklı kurum ve işletme kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamak üzere; ülke ve şehirlerinin markasını kullanmaktadır. Stratejik iletişimin tam da burada önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bu araştırmanın ana konusu; Destinasyon imajı, stratejik iletişim süreci ve bu sürecin yönetiminin destinasyon imajları üzerindeki doğrudan etkisi olarak ele alınmaktadır.
Bu araştırmada tüm dünyadan farklı ülke ve şehirlerin bir turizm destinasyonu olarak ülke ve şehirlerin imaj oluşturmak üzere gerçekleştirdikleri stratejik iletişim faaliyetleri, ICCA- International Congress & Convention Association tarafından gerçekleştirilen “Best Marketing Award” ödüllü projeler üzerinden incelenmiştir. 
11 ülke ve şehir 2007-2018 yılları arasında gerçekleştirdikleri kampanyalar üzerinden turizm destinasyon imajı oluşturmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar halkla ilişkiler, stratejik iletişim, kamu diplomasisi ekseninde ele alınmakta ve kampanyaların sonuçları AMEC- The International Association for Measurement and Evaluation of Communication/ Uluslararası İletişim Ölçme ve Değerlendirme Birliği Entegre Değerlendirme Çerçevesi (Integrated Evaluation Framework) çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Disiplinler arası bir çalışma olarak ele alınmış olan bu araştırmada kuramsal bir tartışmanın yanı sıra içerik analizi yöntemi ve derinlemesine mülakat ile konuya ilişkin araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın destinasyon pazarlaması ve tanıtımı alanında literatüre akademik ve mesleki bakımından katkı sağlayacağına inanıyoruz.


Kitap Adı : Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ISBN : 978-625-8080-68-1
Yazar : Dr. Elif BALCI FİSUNOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 390
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ramazanoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitimde Dijitalleşme
Sâhib Ata Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Konya Turizm Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
İstihbarat Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet