Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU

Bireyin tüm yaşam döngüsünü içine alan hukuk, en güncel şekilde bireyin zihnini işgal etmektedir. Bu sebeple hukuki sorunlar, yediden yetmişe herkesin ilgisini çeker. Dahası gelişen teknoloji, değişen kültür, modern dünya, küreselleşme gibi faktörler yeni konu, soru ve sorunları gündeme getirmektedir. Uyuşmazlıkları çözme ve insanı mutluluğa ulaştırma aracı olan hukukun bu konulara kayıtsız kalması ise düşünülemez. Elinizdeki çalışmada özel hukukun temel ve güncel konuları farklı perspektiflerle ele alınmaktadır. Kapsamlı bir iş birliğinin ürünü olan bu çalışmanın alana ilgi duyanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ISBN : 978-625-8080-74-2
Yazar : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 164
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İstihbarat Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları 2022
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme ve Yönetim
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Yöresel Çorba Tarifleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 2
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
HIVAR VADİH
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Turizm Rehberi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları