ANLATIMLI ARAPÇA

Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Bu eserde 108 ders ile Arapça'nın en önemli konları incelenmiştir. Her derse örneklerle başlanmıştır. İlk otuzbeş derste örneklerin tercümesi yapılmıştır. Örnekler, konunun anlatımına uygun düşecek tarzda sıralanarak "anlatım" kısmında geniş olarak çözümlenmiş, konunun kuralları bu örnekler çerçevesinde açıklanmıştır. "Kurallar" başlığı altında konu öz olarak sunulmaya çalışılmıştır. Bütün uygulamalarda örnek çözümler bulunmaktadır. İlk uygulamanın metin olmasına gayret gösterilmiştir. İ'rab alıştırmaları mümkün mertebe basit düzeyde tutulmuştur. Örnek cümleler kısmı, konu ile ilgili daha çok misali izlemeyi hedeflemektedir. Türkçe'den Arapça'ya çeviri genelde on kadar cümleden oluşmakta ve konunun özelliklerini yansıtacak şekildedir. Önemli bir husus da konuların kelimelerinin çıkarılmış olmasıdır. Anadil öğrenenlerin duyarak kazandıkları kelime hazinesinin bu yolla verilmesi göz önünde tutulmuştur. 


Kitap Adı : ANLATIMLI ARAPÇA
ISBN : 978-605-4988-46-4
Yazar : Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 544
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Şehir ve Âlimleri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kamus-ı Teşrih
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dondurma ve Sorbe
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Yaşam ve Kadın
ANLATIMLI BELAGAT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
HIVAR VADİH
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Mevlana ve İslam
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Ceride-i Rüsûmiye
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitimde Dijitalleşme