ANLATIMLI ARAPÇA

Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Bu eserde 108 ders ile Arapça'nın en önemli konları incelenmiştir. Her derse örneklerle başlanmıştır. İlk otuzbeş derste örneklerin tercümesi yapılmıştır. Örnekler, konunun anlatımına uygun düşecek tarzda sıralanarak "anlatım" kısmında geniş olarak çözümlenmiş, konunun kuralları bu örnekler çerçevesinde açıklanmıştır. "Kurallar" başlığı altında konu öz olarak sunulmaya çalışılmıştır. Bütün uygulamalarda örnek çözümler bulunmaktadır. İlk uygulamanın metin olmasına gayret gösterilmiştir. İ'rab alıştırmaları mümkün mertebe basit düzeyde tutulmuştur. Örnek cümleler kısmı, konu ile ilgili daha çok misali izlemeyi hedeflemektedir. Türkçe'den Arapça'ya çeviri genelde on kadar cümleden oluşmakta ve konunun özelliklerini yansıtacak şekildedir. Önemli bir husus da konuların kelimelerinin çıkarılmış olmasıdır. Anadil öğrenenlerin duyarak kazandıkları kelime hazinesinin bu yolla verilmesi göz önünde tutulmuştur. 


Kitap Adı : ANLATIMLI ARAPÇA
ISBN : 978-605-4988-46-4
Yazar : Editör: Ismail Hakkı SEZER Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 544
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Armağan Kültürü
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI BELAGAT
SARF BİLGİSİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları 2022
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
The Rise Of Populism
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dondurma ve Sorbe
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yöresel Çorba Tarifleri
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sâhib Ata Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İslamofobi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
MUTUN VADİHA 2
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
Şehir ve Âlimleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selefilik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitimde Dijitalleşme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitim Araştırmaları-2023
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Karamanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eşrefoğulları Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Ramazanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar