Sosyal Yaşam ve Kadın

Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.


Kitap Adı : Sosyal Yaşam ve Kadın
ISBN : 978-605-4988-09-9
Yazar : Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 663
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 2
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 1
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Mevlana ve İslam
Karamanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
SARF BİLGİSİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
HIVAR VADİH
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları