Sosyal Yaşam ve Kadın

Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.


Kitap Adı : Sosyal Yaşam ve Kadın
ISBN : 978-605-4988-09-9
Yazar : Mehmet GÜRBİLEK, Kübra KÜÇÜKŞEN, Ş. Didem KAYA, Ayşe Merve TAT
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr 1. Hamur
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 663
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mevlana ve İslam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
ANLATIMLI BELAGAT
İstihbarat Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslamofobi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Karamanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI ARAPÇA
Kürt Tarihi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı