HIVAR VADİH

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Birisi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onunla birlikte dilbilgisini de öğrenmelidir. O dilde yazılmış her şeyi tercüme edebilir. Ancak, öyle olsa bile, olabilir o dili konuşmak imkansız. Konuşmaya gelince, yeterli görünse de zaman müsait değildir. Bu kitapta bir dilden diğerine yalnızca yazılı olarak değil, etiketlerle yapılan bir eğitim olarak karşınıza çıkacaktır. En azından günlük amaçlar için kullanılanları yaparak öğrendiğini ve böylece konuşabildiklerini görmekteyiz. Her ders için iki alıştırma ekledik, böylece ilki dersin anlaşılmasını ölçmek, ikincisi de bir uygulamadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Kitap Adı : HIVAR VADİH
ISBN : 978-605-4988-61-7
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 240
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Şehir ve Âlimleri
Kürt Tarihi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
MUTUN VADİHA 2
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
İslamofobi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Medıcal and Aromatıc Plants
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü