HIVAR VADİH

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Birisi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onunla birlikte dilbilgisini de öğrenmelidir. O dilde yazılmış her şeyi tercüme edebilir. Ancak, öyle olsa bile, olabilir o dili konuşmak imkansız. Konuşmaya gelince, yeterli görünse de zaman müsait değildir. Bu kitapta bir dilden diğerine yalnızca yazılı olarak değil, etiketlerle yapılan bir eğitim olarak karşınıza çıkacaktır. En azından günlük amaçlar için kullanılanları yaparak öğrendiğini ve böylece konuşabildiklerini görmekteyiz. Her ders için iki alıştırma ekledik, böylece ilki dersin anlaşılmasını ölçmek, ikincisi de bir uygulamadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Kitap Adı : HIVAR VADİH
ISBN : 978-605-4988-61-7
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 240
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dondurma ve Sorbe
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitimde Dijitalleşme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI BELAGAT
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme