HIVAR VADİH

Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Birisi bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onunla birlikte dilbilgisini de öğrenmelidir. O dilde yazılmış her şeyi tercüme edebilir. Ancak, öyle olsa bile, olabilir o dili konuşmak imkansız. Konuşmaya gelince, yeterli görünse de zaman müsait değildir. Bu kitapta bir dilden diğerine yalnızca yazılı olarak değil, etiketlerle yapılan bir eğitim olarak karşınıza çıkacaktır. En azından günlük amaçlar için kullanılanları yaparak öğrendiğini ve böylece konuşabildiklerini görmekteyiz. Her ders için iki alıştırma ekledik, böylece ilki dersin anlaşılmasını ölçmek, ikincisi de bir uygulamadır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Kitap Adı : HIVAR VADİH
ISBN : 978-605-4988-61-7
Yazar : Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Muhittin UYSAL, Orhan PARLAK, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 240
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Karamanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
The Rise Of Populism
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI BELAGAT
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ