Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler

Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN

“Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler (Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller)” ismiyle ortaya çıkan çalışmada temel olarak sosyal ve ekonomik olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Eserin sosyal boyutunu oluşturan çalışmalarda kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla salgın olgusu ele alınmış, özel olarak ise eğitim, aile, psikoloji, dezavantajlı gruplar, gündelik hayat gibi konular etrafında gerek teorik gerekse saha çalışmalarıyla Covid-19’un toplumsal etkileri ortaya konulmuştur. Eserin ekonomik boyutlarına baktığımızda pandeminin küresel boyuttaki ve uluslararası ticaretteki etkilerinin yanı sıra finans piyasaları, iş gücü piyasaları, enerji, turizm sektörlerine etkisi, tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikler ele alınmıştır.
 


Kitap Adı : Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ISBN : 978-605-70069-9-8
Yazar : Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 844
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ceride-i Rüsûmiye
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Mutfak Kültürü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
HIVAR VADİH
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri