Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler

Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN

“Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler (Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller)” ismiyle ortaya çıkan çalışmada temel olarak sosyal ve ekonomik olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Eserin sosyal boyutunu oluşturan çalışmalarda kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla salgın olgusu ele alınmış, özel olarak ise eğitim, aile, psikoloji, dezavantajlı gruplar, gündelik hayat gibi konular etrafında gerek teorik gerekse saha çalışmalarıyla Covid-19’un toplumsal etkileri ortaya konulmuştur. Eserin ekonomik boyutlarına baktığımızda pandeminin küresel boyuttaki ve uluslararası ticaretteki etkilerinin yanı sıra finans piyasaları, iş gücü piyasaları, enerji, turizm sektörlerine etkisi, tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikler ele alınmıştır.
 


Kitap Adı : Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ISBN : 978-605-70069-9-8
Yazar : Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 844
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hile ve İç Denetim
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Medya Tartışmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Şehir ve Âlimleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Armağan Kültürü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mevlana ve İslam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sâhib Ata Araştırmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları 2022
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme ve Yönetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Turizm Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eğitimde Dijitalleşme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI BELAGAT
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İslamofobi