Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler

Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN

“Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler (Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller)” ismiyle ortaya çıkan çalışmada temel olarak sosyal ve ekonomik olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Eserin sosyal boyutunu oluşturan çalışmalarda kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla salgın olgusu ele alınmış, özel olarak ise eğitim, aile, psikoloji, dezavantajlı gruplar, gündelik hayat gibi konular etrafında gerek teorik gerekse saha çalışmalarıyla Covid-19’un toplumsal etkileri ortaya konulmuştur. Eserin ekonomik boyutlarına baktığımızda pandeminin küresel boyuttaki ve uluslararası ticaretteki etkilerinin yanı sıra finans piyasaları, iş gücü piyasaları, enerji, turizm sektörlerine etkisi, tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikler ele alınmıştır.
 


Kitap Adı : Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ISBN : 978-605-70069-9-8
Yazar : Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 844
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Karamanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ANLATIMLI BELAGAT
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Selefilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Şehir ve Âlimleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Eğitimde Dijitalleşme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hegemonya Karşı Hegemonya
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
The Rise Of Populism
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Mutfak Kültürü
Sâhib Ata Araştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
MUTUN VADİHA 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eğitim Araştırmaları 2022
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Dondurma ve Sorbe
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslamofobi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Turizm Rehberi
Armağan Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)