Türkiye Demiryolu Taşımacılığı

Hasan YETİM

Türkiye de Demiryollarının yakın geçmişteki gelişimi 2004 yılında başladı. Yolların rehabilitasyonu yeni vagon imalatı Avrupa ile karşılıklı BLOK tren işletmeciliği Yurt içindeki firmalara vagon sahibi olma imkanı tanınması TCDD nin serbestleşmesi ile Firmalara kendi vagon ve lokomotifleri ile taşıma imkanı verilmesi, Marmaray tünelinin yük taşımalarına açılması BTK hattı ile Demir ipek yolunun faaliyete geçmesi Asya -Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımaları başlaması demiryolu taşımacılığına ivme kazandırmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde en büyük maliyet nakliye kaleminde olduğu bilinmektedir. Çoklu taşımacılık ile bu maliyetlerin düşürüldüğü proje ve blok halinde taşımacılığın demiryolu ile yapılmasında halinde maliyetlerde önemli avantajlar elde edilmektedir. Çoklu taşımacılığın geliştirilmesi düğüm noktası dediğimiz Lojistik Köyler, Lojistik Merkezler, Aktarma merkezleriile mümkündür.Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Avrupa’daki emsalleri ile kıyasladığımızda çok geride kaldığı bu nedenle taşımalara hedeflenen düzeyde katkı sağlamadığı görülmektedir. Daha verimli Lojistik merkezlerini kurulması amacı ile Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığını Lojistik Dairesince yeni kurulacak Lojistik Merkezler konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır.Bu merkezlerin tek tip bir yapıda değerlendirmek yerine bölgenin ihtiyacı ve gelecekteki ihtiyacına göre Uluslararası Lojistik merkezleri, Ulusal Lojistik Merkezleri, Bölgesel Lojistik merkezler ve Yerel Lojistik Merkezleri olarak sınıflandırılarak kurulması kılçık hatlarla bu merkezler erişimin sağlanması terminal maliyetlerini düşürücü donanıma sahip olması gerekmektedir.
 


Kitap Adı : Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ISBN : 978-625-7517-69-0
Yazar : Hasan YETİM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
SARF BİLGİSİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitimde Dijitalleşme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı