Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı

Ahmet ÇAYCI

Sempozyumda Selçukluların kıyıda kalmış konularından biri ele alınmış olunmasına rağmen başta Türkiye üniversitelerinde çalışan Ortaçağ Tarihi uzmanları olmak üzere, Sanat Tarihi ve İlahiyat hocalarının katkı sağladıklarını da belirtmek isterim. Yerli katılımın yanında çok sayıda yabancı bilim insanı sempozyuma iştirak etmiştir. Doğudan Batıya kadar dünya coğrafyası üzerinde Ortaçağ çalışmalarıyla meşgul olan akademisyenlerin destekleri sayesinde oldukça zengin bir sempozyum gerçekleştirildi. İşte bunun sonucu olarak, sempozyumda sunulan tebliğlerden bize intikal edenleri Türkçe, Arapça ve  İngilizce dillerinde yayınlamayı uygun bulduk ve bu bildiri kitabını değerli okuyucularımızın hizmetine sunduk. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ISBN : 978-605-70069-0-5
Yazar : Ahmet ÇAYCI
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 738
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dondurma ve Sorbe
Ramazanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Turizm Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
MUTUN VADİHA 1
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
MUTUN VADİHA 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mevlana ve İslam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
SARF BİLGİSİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik