Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı

Ahmet ÇAYCI

Sempozyumda Selçukluların kıyıda kalmış konularından biri ele alınmış olunmasına rağmen başta Türkiye üniversitelerinde çalışan Ortaçağ Tarihi uzmanları olmak üzere, Sanat Tarihi ve İlahiyat hocalarının katkı sağladıklarını da belirtmek isterim. Yerli katılımın yanında çok sayıda yabancı bilim insanı sempozyuma iştirak etmiştir. Doğudan Batıya kadar dünya coğrafyası üzerinde Ortaçağ çalışmalarıyla meşgul olan akademisyenlerin destekleri sayesinde oldukça zengin bir sempozyum gerçekleştirildi. İşte bunun sonucu olarak, sempozyumda sunulan tebliğlerden bize intikal edenleri Türkçe, Arapça ve  İngilizce dillerinde yayınlamayı uygun bulduk ve bu bildiri kitabını değerli okuyucularımızın hizmetine sunduk. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ISBN : 978-605-70069-0-5
Yazar : Ahmet ÇAYCI
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 738
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kürt Tarihi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI BELAGAT
Ceride-i Rüsûmiye
İstihbarat Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Medıcal and Aromatıc Plants
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
HIVAR VADİH
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Şehir ve Âlimleri
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Mutfak Kültürü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İslamofobi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kurumlarda Değerler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü