Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı

Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR

Robot İşletim Sistemi, Robot kontrolü için ortak bir platform oluşturmak üzere geliştirilen bir meta işletim sistemidir. Robot sistemlerin yaygınlaşması robot kontrolüne yönelik yazılımların geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ortak bir platform olarak ROS bu konuda öncü olarak kabul edilebilir. Bu kitap, ROS'un otonom mobil robotların yönetiminde kullanımına yönelik, kurulumdan uygulamaya bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Otonom Mobil Robotların ROS ile yönetilmesi algoritma ve programlama örnekleri ile ele alınmıştır. Ayrıca, TurtleBot3 ve AutoRace görevlerine algoritma ve uygulama düzeyinde yer verilmiştir. ROS ve TurtleBot3 ayrı ayrı simülasyon ve gerçek dünya senaryoları ile sunulmuştur.


Kitap Adı : Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ISBN : 978-625-8080-86-5
Yazar : Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 154
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Hegemonya Karşı Hegemonya
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dondurma ve Sorbe
Hile ve İç Denetim
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kamus-ı Teşrih
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI BELAGAT
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kürt Tarihi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Mevlana ve İslam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Şehir ve Âlimleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi