Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı

Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR

Robot İşletim Sistemi, Robot kontrolü için ortak bir platform oluşturmak üzere geliştirilen bir meta işletim sistemidir. Robot sistemlerin yaygınlaşması robot kontrolüne yönelik yazılımların geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Ortak bir platform olarak ROS bu konuda öncü olarak kabul edilebilir. Bu kitap, ROS'un otonom mobil robotların yönetiminde kullanımına yönelik, kurulumdan uygulamaya bir kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Otonom Mobil Robotların ROS ile yönetilmesi algoritma ve programlama örnekleri ile ele alınmıştır. Ayrıca, TurtleBot3 ve AutoRace görevlerine algoritma ve uygulama düzeyinde yer verilmiştir. ROS ve TurtleBot3 ayrı ayrı simülasyon ve gerçek dünya senaryoları ile sunulmuştur.


Kitap Adı : Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ISBN : 978-625-8080-86-5
Yazar : Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖK, Öznur Şifa AKÇAM, Öğr. Gör.Hamza AYDEMİR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 154
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitim Araştırmaları 2022
ANLATIMLI BELAGAT
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitimde Dijitalleşme
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Turizm Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selefilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Ceride-i Rüsûmiye
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Medya Tartışmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)