SARF BİLGİSİ

Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ

Arap dilcileri Arapça gramerini, Sarf İlmi ve Nahiv İlmi olmak üzere iki kısımda ele alırlar. Nahiv İlmi, kelimenin dar manası ile sentaks terimiyle eşanlamlı olup cümle bilgisi anlamındadır. Sarf ise, istenilen bir manayı elde etmek için kelimenin aldığı değişik şekillerden bahseden bilim dalının adıdır. Arapça da kelime genellikle ‘isim-fiil-harf’ olmak üzere üç ana bölümde incelenir. Ancak sarf, bunlardan fiil ve ismi konu edinerek, bunlardaki şekil değişiklikleriyle uğraşır.


Kitap Adı : SARF BİLGİSİ
ISBN : 978-605-4988-51-8
Yazar : Tacettin UZUN, Muhittin UYSAL, Muhammet TASA, Ayhan ERDOĞAN, Orhan PARLAK, Şehabeddin KIRDAR, Latif SOLMAZ
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kurumlarda Değerler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ