Türkiye Demiryolu Taşımacılığı

Hasan YETİM

Türkiye de Demiryollarının yakın geçmişteki gelişimi 2004 yılında başladı. Yolların rehabilitasyonu yeni vagon imalatı Avrupa ile karşılıklı BLOK tren işletmeciliği Yurt içindeki firmalara vagon sahibi olma imkanı tanınması TCDD nin serbestleşmesi ile Firmalara kendi vagon ve lokomotifleri ile taşıma imkanı verilmesi, Marmaray tünelinin yük taşımalarına açılması BTK hattı ile Demir ipek yolunun faaliyete geçmesi Asya -Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımaları başlaması demiryolu taşımacılığına ivme kazandırmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde en büyük maliyet nakliye kaleminde olduğu bilinmektedir. Çoklu taşımacılık ile bu maliyetlerin düşürüldüğü proje ve blok halinde taşımacılığın demiryolu ile yapılmasında halinde maliyetlerde önemli avantajlar elde edilmektedir. Çoklu taşımacılığın geliştirilmesi düğüm noktası dediğimiz Lojistik Köyler, Lojistik Merkezler, Aktarma merkezleriile mümkündür.Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Avrupa’daki emsalleri ile kıyasladığımızda çok geride kaldığı bu nedenle taşımalara hedeflenen düzeyde katkı sağlamadığı görülmektedir. Daha verimli Lojistik merkezlerini kurulması amacı ile Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığını Lojistik Dairesince yeni kurulacak Lojistik Merkezler konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır.Bu merkezlerin tek tip bir yapıda değerlendirmek yerine bölgenin ihtiyacı ve gelecekteki ihtiyacına göre Uluslararası Lojistik merkezleri, Ulusal Lojistik Merkezleri, Bölgesel Lojistik merkezler ve Yerel Lojistik Merkezleri olarak sınıflandırılarak kurulması kılçık hatlarla bu merkezler erişimin sağlanması terminal maliyetlerini düşürücü donanıma sahip olması gerekmektedir.


Kitap Adı : Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ISBN : 978-625-7517-69-0
Yazar : Hasan YETİM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yöresel Çorba Tarifleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dondurma ve Sorbe
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kürt Tarihi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
The Rise Of Populism
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selefilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
SARF BİLGİSİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitimde Dijitalleşme
Medya Tartışmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eşrefoğulları Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
MUTUN VADİHA 1
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi