Türkiye Demiryolu Taşımacılığı

Hasan YETİM

Türkiye de Demiryollarının yakın geçmişteki gelişimi 2004 yılında başladı. Yolların rehabilitasyonu yeni vagon imalatı Avrupa ile karşılıklı BLOK tren işletmeciliği Yurt içindeki firmalara vagon sahibi olma imkanı tanınması TCDD nin serbestleşmesi ile Firmalara kendi vagon ve lokomotifleri ile taşıma imkanı verilmesi, Marmaray tünelinin yük taşımalarına açılması BTK hattı ile Demir ipek yolunun faaliyete geçmesi Asya -Avrupa arasında kesintisiz demiryolu taşımaları başlaması demiryolu taşımacılığına ivme kazandırmıştır.
Lojistik faaliyetlerinde en büyük maliyet nakliye kaleminde olduğu bilinmektedir. Çoklu taşımacılık ile bu maliyetlerin düşürüldüğü proje ve blok halinde taşımacılığın demiryolu ile yapılmasında halinde maliyetlerde önemli avantajlar elde edilmektedir. Çoklu taşımacılığın geliştirilmesi düğüm noktası dediğimiz Lojistik Köyler, Lojistik Merkezler, Aktarma merkezleriile mümkündür.Türkiye’deki Lojistik Merkezleri Avrupa’daki emsalleri ile kıyasladığımızda çok geride kaldığı bu nedenle taşımalara hedeflenen düzeyde katkı sağlamadığı görülmektedir. Daha verimli Lojistik merkezlerini kurulması amacı ile Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığını Lojistik Dairesince yeni kurulacak Lojistik Merkezler konusunda umut verici çalışmalar yapılmaktadır.Bu merkezlerin tek tip bir yapıda değerlendirmek yerine bölgenin ihtiyacı ve gelecekteki ihtiyacına göre Uluslararası Lojistik merkezleri, Ulusal Lojistik Merkezleri, Bölgesel Lojistik merkezler ve Yerel Lojistik Merkezleri olarak sınıflandırılarak kurulması kılçık hatlarla bu merkezler erişimin sağlanması terminal maliyetlerini düşürücü donanıma sahip olması gerekmektedir.


Kitap Adı : Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ISBN : 978-625-7517-69-0
Yazar : Hasan YETİM
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 230
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kamus-ı Teşrih
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ