Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Necati UZUN

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Kitap Adı : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Yazar : Necati UZUN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 214
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selefilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Medıcal and Aromatıc Plants
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medya Tartışmaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kürt Tarihi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Karamanoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
SARF BİLGİSİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
The Rise Of Populism
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İslamofobi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI BELAGAT
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Şehir ve Âlimleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Mutfak Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Mevlana ve İslam
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitim Araştırmaları-2023
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Kurumlarda Değerler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitim Araştırmaları 2022
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi