Eğitim Araştırmaları 2022

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

Bir araştırmanın temel amacı, insan bilgisini zaten bilinmekte olanın ötesine taşımaktır. Bu amaçla yürütülecek araştırmalarda temel bir teori, güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer almalıdır. Böylece var olan bir sorunun çözümü için bilim dünyasına hitap edecek gerçekçi öneriler sunulabilir. Bu durum akıl, mantık ve düşünce çerçevesinde sorunların ele alınmasına ve yeni araştırma kapılarının açılmasına imkân tanır.  
Eğitim araştırmalarında da benzer süreçler takip edilir ve benimsenen yöntem doğrultusunda aktivitelerin etkililiği ele alınır. Güncel konularla kalite ihtiyacı giderilir ve ampirik süreçler test edilir. Bu aşamada eğitime özgü teknik ve yaklaşımlar benimsenebilir. Eğitim Araştırmaları 2022 kitabında da eğitimin farklı disiplinlerini kapsayan 15 araştırma makalesi yer almaktadır. Her bir çalışma kendi içerisinde ayrı bir ihtiyaca cevap vermekte ve eğitimin farklı bir sorununu ele almaktadır. Salgın süreçlerinde ortaya atılan komplo teorilerinden çocuk kitaplarına, matematikle ilgili düşünce yapılarından ölçme değerlendirme süreçlerine kadar pek çok konunun ele alındığı bu kitabın eğitimcilere ve eğitim araştırmacılarına katkı sunacağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Eğitim Araştırmaları 2022
ISBN : 978-625-8080-55-1
Yazar : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 362
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI BELAGAT
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslamofobi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mevlana ve İslam
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ceride-i Rüsûmiye
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sâhib Ata Araştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kurumlarda Değerler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Ramazanoğulları Beyliği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medıcal and Aromatıc Plants