Eğitim Araştırmaları 2022

Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

Bir araştırmanın temel amacı, insan bilgisini zaten bilinmekte olanın ötesine taşımaktır. Bu amaçla yürütülecek araştırmalarda temel bir teori, güncel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri yer almalıdır. Böylece var olan bir sorunun çözümü için bilim dünyasına hitap edecek gerçekçi öneriler sunulabilir. Bu durum akıl, mantık ve düşünce çerçevesinde sorunların ele alınmasına ve yeni araştırma kapılarının açılmasına imkân tanır.  
Eğitim araştırmalarında da benzer süreçler takip edilir ve benimsenen yöntem doğrultusunda aktivitelerin etkililiği ele alınır. Güncel konularla kalite ihtiyacı giderilir ve ampirik süreçler test edilir. Bu aşamada eğitime özgü teknik ve yaklaşımlar benimsenebilir. Eğitim Araştırmaları 2022 kitabında da eğitimin farklı disiplinlerini kapsayan 15 araştırma makalesi yer almaktadır. Her bir çalışma kendi içerisinde ayrı bir ihtiyaca cevap vermekte ve eğitimin farklı bir sorununu ele almaktadır. Salgın süreçlerinde ortaya atılan komplo teorilerinden çocuk kitaplarına, matematikle ilgili düşünce yapılarından ölçme değerlendirme süreçlerine kadar pek çok konunun ele alındığı bu kitabın eğitimcilere ve eğitim araştırmacılarına katkı sunacağı düşünülmektedir.


Kitap Adı : Eğitim Araştırmaları 2022
ISBN : 978-625-8080-55-1
Yazar : Doç. Dr. Hafize GÜMÜŞ, Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 362
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Eğitimde Dijitalleşme
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Armağan Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve Yönetim
Medya Tartışmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
Eğitim Araştırmaları-2023
Kürt Tarihi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İslamofobi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sâhib Ata Araştırmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Mutfak Kültürü
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uygulamalı Hayvan Islahı
The Rise Of Populism
Hile ve İç Denetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
HIVAR VADİH
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Kurumlarda Değerler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI BELAGAT
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
SARF BİLGİSİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya