Sâhib Ata Araştırmaları

Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ

“Emîr-i Dâd”, “Melikü'l-Ümerâ”, “Nâib”, “Sâhib”, “Sâhib-i Azam”, “Sâhib-i Muazzam”, “Ebu'l-Hayrât”, “Emîr-i Dîvân”, “Kavvâmü'l-Mülk” ve “Hoca” gibi unvanlarla zikredilen Fahreddin Ali, başta başkent Konya ve çevresi olmak üzere Afyon, Kayseri, Sivas gibi önemli Selçuklu şehirlerinde yaptırdığı camiler, medreseler, kervansaraylar, hamamlar, kaplıcalar, hankahlar, çeşmeler, buzhaneler gibi dini, ilmi, ticari, sıhhi, iktisadi ve sosyal yapıları ile en çok sanat eserine imzasını atan bir vezir olarak dikkati çekmektedir.
2021 yılı itibariyle Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile NEÜ Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla aylık konferanslar şeklinde organize edilen faaliyetlerin metin halindeki takdimini sunmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu konferanslarda Sahib Ata Fahreddin Ali'nin hayat hikayesinden vakıflarına kadar geniş bir repertuar ortaya konmuştur.


Kitap Adı : Sâhib Ata Araştırmaları
ISBN : 978-625-8080-98-8
Yazar : Ahmet ÇAYCI, Ahmet YAVUZYILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : 1. Hamur Kağıt
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 418
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Şehir ve Âlimleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Karamanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
MUTUN VADİHA 2
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İslamofobi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Armağan Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
The Rise Of Populism
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
SARF BİLGİSİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yöresel Çorba Tarifleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih