3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda

Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV

Şimdiye kadar biri ulusal (2011, Ankara) diğeri uluslararası (2013, Konya) olmak üzere 2 kongre ile İstanbul, Konya, Aydın ve Isparta gibi çeşitli illerde 9 çalıştay ve çok sayıda panel ve konferans düzenlenmiştir. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı "Helal ve Sağlıklı Beslenmede Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlenmiştir. Bu kitapta üretici, tüketici, diyetisyen, gıda mühendisi, aile hekimi ve psikiyatristler kadar eğitimciler, psikologlar NLP uzmanları ile fıkıh, hadis ve tasavvuf alanları başta olmak üzere ilahiyatçıların söyleyeceği önemli şeyler olacağını, helal gıda sektöründeki uzmanların sürdürülebilir helal gıda teminindeki güncel sorunları mali ve siyasi boyutlarıyla tartışarak çözüm önerileri sunulan kongre bildilerini bulabilirsiniz.


Kitap Adı : 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ISBN : 978-605-4988-22-8
Yazar : Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kamus-ı Teşrih
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kürt Tarihi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ceride-i Rüsûmiye
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selefilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Medya Tartışmaları
Karamanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları-2023
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Armağan Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
SARF BİLGİSİ
Kurumlarda Değerler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Turizm Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslamofobi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
HIVAR VADİH
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim