3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda

Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV

Şimdiye kadar biri ulusal (2011, Ankara) diğeri uluslararası (2013, Konya) olmak üzere 2 kongre ile İstanbul, Konya, Aydın ve Isparta gibi çeşitli illerde 9 çalıştay ve çok sayıda panel ve konferans düzenlenmiştir. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı "Helal ve Sağlıklı Beslenmede Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlenmiştir. Bu kitapta üretici, tüketici, diyetisyen, gıda mühendisi, aile hekimi ve psikiyatristler kadar eğitimciler, psikologlar NLP uzmanları ile fıkıh, hadis ve tasavvuf alanları başta olmak üzere ilahiyatçıların söyleyeceği önemli şeyler olacağını, helal gıda sektöründeki uzmanların sürdürülebilir helal gıda teminindeki güncel sorunları mali ve siyasi boyutlarıyla tartışarak çözüm önerileri sunulan kongre bildilerini bulabilirsiniz.


Kitap Adı : 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ISBN : 978-605-4988-22-8
Yazar : Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mevlana ve İslam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kamus-ı Teşrih
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kurumlarda Değerler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
Selefilik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem