3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda

Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV

Şimdiye kadar biri ulusal (2011, Ankara) diğeri uluslararası (2013, Konya) olmak üzere 2 kongre ile İstanbul, Konya, Aydın ve Isparta gibi çeşitli illerde 9 çalıştay ve çok sayıda panel ve konferans düzenlenmiştir. Uluslararası 2. Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi için ana temayı "Helal ve Sağlıklı Beslenmede Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlenmiştir. Bu kitapta üretici, tüketici, diyetisyen, gıda mühendisi, aile hekimi ve psikiyatristler kadar eğitimciler, psikologlar NLP uzmanları ile fıkıh, hadis ve tasavvuf alanları başta olmak üzere ilahiyatçıların söyleyeceği önemli şeyler olacağını, helal gıda sektöründeki uzmanların sürdürülebilir helal gıda teminindeki güncel sorunları mali ve siyasi boyutlarıyla tartışarak çözüm önerileri sunulan kongre bildilerini bulabilirsiniz.


Kitap Adı : 3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ISBN : 978-605-4988-22-8
Yazar : Ender ERDOĞAN, Mehmet AKBULUT, İlhan ÇİFTCİ, Hüsamettin VATANSEV
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eşrefoğulları Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
SARF BİLGİSİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selefilik
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Dondurma ve Sorbe
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ramazanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi